Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy - Fagforbundet

Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy

Kommunikasjonskurs

Fagforbundet Oslo Seksjon samferdsel og teknisk arrangerte 25. november kurset "Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy." Det er et etterspurt kurs hos medlemmer med direkte publikumskontakt, det er mange søkere på hvet kurs

Kurset er rettet mot yrkesgruppene: vektere - trafikkbetjenter – sjåfører – portører – badeansatte – resepsjon – NAV-kontor eller andre yrkesgrupper som har kontakt med publikum.

Kurset tar for seg hvordan vi påvirker hverandre ved kroppsspråk – stemmebruk – hvor er intimsonen vår – hva betyr det å være offentlig ”tjenestemann” - HMS

Det var 47 søkere til kurset, 26 deltakere fikk delta. Forelesere fra Politihøgskolen var dyktige på faget kommunikasjon og kom i god kontakt med deltakerne. Deltagerne kom med mange eksempler på truende situasjoner fra sin egen arbeidsplass, og dette ga grunnlag for –gode diskusjoner med aktive og spørrende deltagere.

Det ble gitt gode tilbakemeldinger fra deltagerne i evalueringen av kurset, det er et godt og relevant kurs som alle hadde god læring av.