Tariff2006: Tariffmelding nr. 2 - Fagforbundet

Tariff2006: Tariffmelding nr. 2

Kravene er overlevert Oslo kommune. De viktigste kravene kan du lese her.

FAGFORBUNDET OSLO KREVER EN ANSTENDIG LØNN -

VI ER STOLTE AV YRKET VÅRT MEN IKKE AV LØNNA!

Fagforbundet Oslo begynte i dag tarifforhandlingene med Oslo kommune. Gjennom Kommuneansattes Hovedsammenslutning ble kravene overlevert i ettermiddag.

De viktigste kravene er:

· Generelt lønnstillegg.

· Alle ansatte med full opptjening skal ha minimum 260.000 i lønn.

· Lønnstilleggene må bestemmes sentralt for å sikre en rettferdig lønnsutvikling.

· Egne tiltak for likelønn.

· Ansatte med real- og formalkompetanse må få uttelling gjennom bedre lønn.

· Ansatte må få mulighet til, og kompensasjon for, spesialist-, videre-, etter- og tilleggsutdanning.

· Det må innføres bestemmelser som sikrer veiledning og faglig utvikling.

· Ledere må sikres høyere lønn enn de de er satt til å lede.

Kommuneansatte har blitt hengende etter de siste årene. Nå forventer vi at Oslo kommune tilbyr våre medlemmer et skikkelig lønnstillegg. Det vil være et krafttak for de lavtlønte i byen. I tillegg forventer vi at Oslo kommune vil være med oss å sørge for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Kravene vil i sin helhet bli lagt ut på: www.fagforbundet.no/oslo

Med vennlig hilsen

Fagforbundet Oslo

Kristin Sundby