Tariff2006: Tariffmelding nr. 1 - Fagforbundet

Tariff2006: Tariffmelding nr. 1

Om informasjonskanalene under forhandlingene.

Fagforbundet Oslo har i forbindelse med årets tariffoppgjør

følgende informasjonskanaler som dere kan benytte:

 

1. GRØNN LINJE tlf. nr  800 33 410

 

2. Fagforbundet Oslo: www.fagforbundet.no/oslo

    Tillitsvalgte kan få brukernavn og passord til tillitsvalgtsiden ved å
    henvende seg.
 

3. Oppdatert info via sms! Send: ad ffo til 1986. Her får du

    nyhetene fortløpende tilsendt din mobil(kr. 3,- pr.melding.)

    For å stoppe tjenesten:

    Send til 1986:  ad ffo stopp

 

 

4. NRK 1 tekst tv side 693

 

Fagforbundet Oslo overleverer sine krav sammen med KAH, kommuneansattes

hovedsammenslutning til Oslo kommune tirsdag 4. april klokken 16.00.

 

For øvrig informasjon se NRK 1 tekst tv side 693.

 

Skulle det være spørsmål vedrørende ovennevnte, vennligst ta kontakt med undertegnede gjerne på mail:

 

kristin.sundby@fagforbundet.no

 

 

Med vennlig hilsen

Fagforbundet Oslo                                                                 

Kristin Sundby