Tariff2006: Pressemelding: En anstendig lønn - Fagforbundet

Tariff2006: Pressemelding: En anstendig lønn

- Våre medlemmer er stolte av yrket, men ikke av lønna. Nå krever vi en anstendig lønn, sier Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo.

- Ansatte i Oslo kommune tjener for dårlig. Våre medlemmer er de dyktige, kompetente fagfolkene som utgjør ryggraden i velferdsstaten. Det er på tide at Oslo kommune verdsetter den innsatsen de gjør for oss alle, fortsetter Sanden.

 

- Oslo kommune må innse at skal ansatte med formell utdanning bli i kommunen, må lønna gjenspeile kompetansen de har. Det samme gjelder for de mange ansatte med fagbrev eller realkompetanse.


Fagforbundet Oslo begynte i dag tarifforhandlingene med Oslo kommune. Gjennom Kommuneansattes Hovedsammenslutning ble kravene overlevert i ettermiddag.

 

De viktigste kravene er:

 

  • Generelt lønnstillegg.
  • Alle ansatte med full opptjening skal ha minimum 260.000 i lønn.
  • Lønnstilleggene må bestemmes sentralt for å sikre en rettferdig lønnsutvikling.
  • Egne tiltak for likelønn.
  • Ansatte med real- og formalkompetanse må få uttelling gjennom bedre lønn.
  • Ansatte må få mulighet til, og kompensasjon for, spesialist-, videre-, etter- og tilleggsutdanning.
  • Det må innføres bestemmelser som sikrer veiledning og faglig utvikling.
  • Ledere må sikres høyere lønn enn de de er satt til å lede.

 

- Kommuneansatte har blitt hengende etter de siste årene. Nå forventer vi at Oslo kommune tilbyr våre medlemmer et skikkelig lønnstillegg. Det vil være et krafttak for de lavtlønte i byen. I tillegg forventer vi at Oslo kommune vil være med oss å sørge for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Det er uakseptabelt at kvinner i Norge fortsatt tjener langt mindre enn menn, sier Sanden.

 

- Kvaliteten på tjenesten innbyggerne får avhenger av de ansatte. Vi forventer at Oslo kommune er med på våre krav som verdsetter kompetansen og innsatsen våre medlemmer legger ned i jobben hver dag, avslutter Sanden.