Salg av 10 barnehager vedtatt - Fagforbundet

Salg av 10 barnehager vedtatt

Tidligere i år har Fagbladet fortalt om hvordan ansatte i fleng slutter fra barnehagene Høyrebyrådet i Oslo skal privatisere. Rundt 1/3 av de ansatte har levert inn oppsigelsen eller pensjonert seg før tiden. Nå har byrådet vedtatt hvem som skal få kjøpe ti kommunale barnehager.

Fem selskaper overtar

Kanvas overtar fire barnehager, Norlandia og Trygge barnehager kjøper to barnehager hver mens de to siste overtas av Læringsverkstedet og Idrettsbarnehage. Framdriften videre i prosessen er høring i barnehagenes samarbeidsutvalg og foreldreråd gjennomføres i første del av desember 2014. Så fatterByrådet vedtak om valg av kjøpere i løpet av januar 2015. Oppstart med nye eier avtales i kontrakt, men vil tidligst skje fra 01.03.2015

Fagforbundet Oslo har jobbet mot privatiseringen av barnehager fra begynnelsen av, fordi Høyre, KrF, Venstre og FrP ikkedriver en barnehagepolitikk for  barnas beste. Privatiseringen  vil ha konsekvenser for kvaliteten på barnmehagetilbudet, og det vil gi ansatte dårligere lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg til salget og konkorranseutsettingen har bystyreflertallet vedtatt at det kun er private som skal bygge nye barnehager i Oslo.

Vil ha billigere barnehager

Nettopp størrelsen på utgiftene har vært et sentralt kriterium ved valget av barnehager som Oslo kommune nå selger til private interesser. Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten, forklarte logikken bak denne beslutningen til Fagbladet: – Finansieringssystemet for barnehager tilsier at de private skal ha akkurat like mye penger fra det offentlige som de kommunale barnehagene får i snitt, krone for krone. Så ved å fjerne de dyreste kommunale barnehagene, håper Oslo kommune å kunne redusere tilskuddene også til de private

Konsekvenser av et salg for de ansatte i barnehagen

Salg av barnehagen vil innebære en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. En Oslo kommune vil etter virksomhetsoverdragelsen ikke lenger være arbeids­giver for de ansatte, noe som betyr dårligere lønns- og arbeids- og pensjonsvilkår for de ansatte. Arbeidstakerne beholder de kommunale lønns- og arbeidsvilkår inntil tariffavtalen utløper, eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiveren og de overførte arbeidstakere.

Torsdag 11. desember klokka 16:30 demonstrerer Fagforbundet Oslo mot oslo budsjettet. Bli med på markeringa