Markering mot Oslo-budsjettet - Fagforbundet

Markering mot Oslo-budsjettet

Byrådet kutter - stopp nedskjæringa. Møt opp torsdag 11. desember kl. 16.30 i borggården ved Oslo rådhus, og vis din motstand mot Oslo-budsjettet.

I samarbeid med LO i Oslo og en rekke andre forbund inviterer fagforbundet Oslo til demonstrasjon mot Oslo-budsjettet i forkant av bystyrebehandlingen. Det borgerlige byrådet kutter i tjenester som skal dekke folks velferdsbehov og fortsetter salg av Oslo. Det betyr:

• Millionkutt for Oslos bydeler

• Historisk dårlig budsjett for barnehage og skole

• Kutt i bemanning i barnehagene. Færre styrere, mindre ressurser til barn med særlige behov, minimale vikarbudsjetter – dårligere pedagogisk tilbud.

• Alle nye barnehageplasser skal etableres av private aktører

• Skolebudsjettet kuttes, flere elever per klasse/grupper – mindre tid til oppfølging av hver enkelt elev

• Skoler og sykehjem skal bygges via offentlig-privat samarbeid (OPS). Det betyr mer byråkrati og økte utgifter for kommunen.

• Institusjonsplasser i rus og psykiatri bygges ned.

• Konkurranseutsetting og privatisering av velferdstjenester og økt bruk av midlertidig arbeidskraft øker forskjellene og åpner opp for sosial dumping

• Flere kommunale sykehjem konkurranseutsettes

• Vaktmester- og renholdstjenester konkurranseutsettes

• Kommersielle virksomheter, ofte registrert i skatteparadis, gis økte muligheter til å tjene millioner på offentlig velferd

Last ned løpeseddel i høyremenyen og bidra til mobiliseringen