Nytt nr. 13 - 2006: Lønnsforhandlingene har startet - Fagforbundet

Nytt nr. 13 - 2006: Lønnsforhandlingene har startet

Fagforbundet Oslo har jobbet med kravene, og 4. april skal de leveres til Oslo kommune. Samtidig kommer ny statistikk som viser at kvinner fortsatt tjener mindre enn menn.

KVINNER TJENER FORTSATT MINST

 

Tallene er klare, kvinner tjener fortsatt klart mindre enn menn. Det viser tallene fra det tekniske beregningsutvalget, skriver Klassekampen.

 

I 2004 tjente kvinner 86,6% av menns lønn. Det er 1% mer enn kvinnene tjente i 1997. Det går altså veldig sakte framover.

 

Statistikken viser at det er nesten to kvinner per mann i de lavlønte yrkene, mens i de yrkene som er godt betalt er det tre-fire ganger så mange menn som kvinner. LOs krav om at likelønn må stå i fokus i lønnsoppgjøret er altså godt begrunnet

 

Det tekniske beregningsutvalget har ansvaret for å beregne hvordan lønningene har utviklet seg de siste årene. Tallene de legger fram legger grunnlaget for tarifforhandlingene som nå er i gang.

 

OPERA TIL LUSELØNN

 

Polske snekkere bygger opera for 62 kroner timen. Det har Fellesforbundet avslørt denne uka. De utenlandske håndverkerne jobber under lovstridige lønns- og arbeidsvilkår.

 

Gjennom et sinnrikt system med falske lønns-slipper, trusler og lureri har arbeiderne jobbet under de dårlige forholdene i et halvt år. Dette skjer selv om byggingen av operaen skulle være et foregangsprosjekt for et seriøst arbeidsliv.

 

- Dette viser hvor utbredt sosial dumping er, sier LO-koordinator Knut Farholm til Dags-avisen. Fellesforbundet har stilt som krav i tariffforhandlingene at arbeidsgiverne må ta problemet seriøst. Arbeidsgiverne har ikke vært villige til å komme med konkrete tiltak, og dette er en av årsakene til at forhandlingene nå blir brutt.

 

LØNNSFORHANDLINGER

 

Fagforbundet Oslo har for lengst startet og arbeidet i forbindelse med utarbeidelsen av kravene er godt i gang. Kravene vil bli levert til Oslo kommune 4. april. Deretter vil de bli lagt ut på nettsidene våre. Vi kommer til å bruke NRK tekst-tv til informere i år og. På side 693 vil alle meldinger fra forhandlingene bli lagt ut.

 

Når vi omtaler forhandlingene flyr det mange uttrykk i lufta. Hvis du lurer på hva ord som indeksregulering, OTP, frontfag eller lønns-overheng betyr finnes det hjelp. På nettsiden www.frifagbevegelse.no finner du et tariff-leksikon med forklaringer på ord og uttrykk.

 

SPLEISELAG FOR SØNDRE NORDSTRAND

 

Alt ligger til rette for et spleiselag for Søndre Nordstrand. Bydelen med størst minoritets-befolkning skal nå få hjelp av staten og Oslo kommune til å møte de spesielle utfordringene det gir.

 

Odd Einar Dørum fra Venstre utfordret den rødgrønne regjeringa, som raskt lovte å stille opp. Forutsetningen er at Oslo også er med og bidrar. I Aften i går gjør Erling Lae (H) det klart at de vil være med. Dermed ligger alt til rette for at det blir et spleiselag for bydelen.

 

FORSIKRING

 

Fagforbundet Oslo minner om gruppe-forsikringen som Fagforbundet har tegnet for alle medlemmene. Dette er et meget godt tilbud på livsforsikring som Sparebank 1 kommer med. Alle medlemmer får i disse dager brev om tilbudet.

NB! På grunn av forsinkelse med utsending av tilbudene er fristene utsatt. Foreningene kan se bort fra fristene som ble meldt i siste Nytt. Fristen for å reservere seg er nå 5. mai, ikke 21. april.

 

Forsikringen gjelder fra 1. august. Ordningen er frivillig, men alle som vil reservere seg må gjøre det før 5.5. Det er mulig å melde seg på ordningen senere, men da må man legge fram helseattest.

 

Alle foreninger må huske å ha møte med presentasjon av ordningen før 5.5. Avtalen gjøres enten med Marit Hansen på kontoret (23 06 18 46) eller direkte med Sparebank 1.

 

KURSKATALOGEN

 

Kurskatalogen har nå kommet, og kan hentes hos Fagforbundet Oslo. Katalogen ligger også ute på nettsidene.

 

KURS

 

Samarbeid mellom hovedverneombud og fagforeningsstyrer

 

Kurset arrangeres av  Fagforbundet Oslos utvalg for arbeidsmiljø. Forelesere vil være Mari Sanden og Vidar Evje

 

Tid:       18. april

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler, Haakon VII's gt.5

 

Kurset varer fra 12.00 til ca. 15.30.

Det serveres lunsj fra 11.30

 

Søknadsfrist:             4. april.

 

Kurs for opplæringsansvarlige

 

Hensikten med samlingen er å dele informasjon om skoleringen av tillitsvalgte både Fase 1, Fase 2 og andre tiltak. Vi går gjennom hva som finnes av skoleringsmateriell og om nye stønadssatser fra AOF.

 

De organisasjonsfaglige og yrkesfaglige kurs i årets kurskatalog gjennomgås.

 

Fredag 7. april kl. 1130 - 1500 i kurslokalene til Fagforbundet Oslo i Haakon VII gt. 5, 8. etasje

Det serveres lunsj fra kl. 11.30, konferansen begynner 12.15

 

Påmeldingsfrist: 5. april

 

Etikk og Yrkesetikk

 

- Et arbeidsliv med plass til alle

 

For alle medlemmer i Fagforbundet Oslo

 

Dato: 11.mai

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Fagforbundet Oslo sine lokaler Haakon VIIs gt. 5, 9. etg.

 

Påmelding: 21. april

 

Foreleser: Cand.theol Anne Marie Tannæs

 

Innhold: Fagforbundets medlemmer utøver viktige og samfunnsmessig nyttige jobber som får det norske samfunnet til å fungere. Befolkningen er avhengig av at offentlige tjenester utøves med høy kvalitet og forutsigbarhet. Kurset Etikk og yrkesetikk skal bidra til økt kompetanse. Målet er å inspirere og skape debatt blant medlemmene. Ikke minst skal det gi faglige argumenter for å opprettholde kvalitet i de offentlige tjenestene