Nytt nr. 12 - 2006: Mangel på sykehjemsplasser - Fagforbundet

Nytt nr. 12 - 2006: Mangel på sykehjemsplasser

Fremskrittspartiet legger ned sykehjemsplasser i stort monn, og nå går det ut over de eldre. Nå planlegger det borgerlige byrådet å sentralisere sykehjemmene.

VANSKELIGERE Å FÅ SYKEHJEMSPLASS

 

Tallenes tale er klar, det har blitt vanskeligere å få sykehjemsplass i Oslo. De siste tre årene har Fremskrittspartiet og Høyre sørget for å legge ned 441 sykehjemsplasser i Oslo. Det viser tallene fra Statistisk Sentralbyrå, skriver Dagsavisen.

 

I løpet av 2005 ble over 300 sykehjemsplasser lagt ned i byen. Fremskrittspartiet og Høyre planlegger å gjøre det samme i år. Andelen av de eldre som har sykehjemsplass har vært jevnt synkende de siste årene, og hvis det siste kuttet på 300 plasser gjennomføres vil antallet sykehjemsplasser ha blitt redusert med nesten 20% de siste fire årene.

 

Nå sier til og med Carl I. Hagen at eldre-omsorgen i Oslo er uverdig. Til Dagsavisen sier han at systemet er helt håpløst, men at det ikke er noe Fremskrittspartiet kan gjøre med det.

 

Jan Davidsen, leder av Fagforbundet, reagerer kraftig på Hagens kommentarer. Han påpeker at Fremskrittspartiet gjennom flere år har styrt Oslo, og hadde en hånd med på rattet i fire år med Bondevik-regjering. - Da er det oppsiktsvekkende at Hagen nå fraskriver seg ansvaret, sier Davidsen til Dagsavisen.

 

- Davidsen har selvfølgelig helt rett i sin kritikk, sier Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo. - Fremskrittspartiet har siden 1997 vært med på å bestemme hvordan Oslo kommune skal se ut og drives. De kan ikke skylde på noen andre, de har selv skapt systemene og vært med på å bestemme hvor mye penger som skal brukes på eldreomsorg i Oslo. De siste tre årene har de hatt ansvaret for eldreomsorgen i Oslo, og nå ser vi resultatene. Snart 700 nedlagte plasser i perioden hvor Fremskritts-partiet har fått lov til å styre. Dette er tall det ikke går an å løpe fra, avslutter Sanden.


KOMMER SYKEHJEMSETATEN?

 

Alt tyder på at Fremskrittspartiet og Høyre planlegger å sentralisere sykehjemmene. Det viser uttalelser fra byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (FRP), denne uka.

 

Hun planlegger å opprette en kommunal etat som skal drive sykehjemmene. Det kom fram i Dagsavisen og i NRK Østlandssendingen. Til Dagsavisen sier Listhaug at det heretter skal være kommunen som skal drive syke-hjemmene. Det samme kom fram i en debatt om sykehjemsituasjon på NRK tidlig denne uka. I følge Dagsavisen skal reformen tre i kraft fra nyttår.

 

- Fagforbundet Oslo har ingen tro på at en sentralisering av sykehjemmene i Oslo kommune bidrar til en bedre eldreomsorg i byen.

- Fremskrittspartiet legger her opp til en modell hvor beslutningene flyttes vekk fra brukerne, og det blir vanskeligere å gi et kvalitativt godt tilbud. De som er best til å løse problemer er de som er nærmest brukerne, altså bydelene.

 

- Det er åpenbart store problemer i eldreomsorgen i Oslo, selv om de som jobber i sykehjemmene yter en formidabel innsats. Det grunnleggende problemet er  først og fremst et spørsmål om ressurser. Det er bystyreflertallet sitt ansvar. Fagforbundet Oslo kommer derfor til å arbeide for helt andre løsninger enn en sentralisering, som i tillegg må innebære slutten for hele bydelssystemet i Oslo kommune. Heller ikke det er byen tjent med.

 

KOLLEKTIVBONUS

 

Oslo får kollektivbonus fra staten. 60 millioner ekstra kommer fra regjeringen. Kollektiv-bonusen er en statlig ordning som går til de storbyene som åpner de beste resultatene i kollektivtrafikken. Potten for 2006 var på 150 millioner, og av disse stikker altså Oslo av med 60 millioner. Pengene skal brukes til å styrke kollektivtrafikken.

 

STØTTER FRANSK FAGBEVEGELSE

 

Fransk fagbevegelse varsler streik mot den borgerlige regjeringen. Nå får de støtte fra LO.

 

Unge mennesker skal kunne sies opp uten begrunnelse. Det er forslaget fra den franske statsministeren, Dominique de Villepin. Forslaget har vakt store protester i Frankrike.

 

Protestene mot forslaget startet som et studentopprør. Franske studenter ville ikke godta forslaget som gjør det mulig å sparke unge uten begrunnelse, hvis de har vært ansatt i mindre enn to år. Etter hvert har også den franske fagbevegelsen sluttet seg til protestene.

 

I en pressemelding gjør LO-lederen det klart at de støtter den franske fagbevegelsen, skriver LO-aktuelt. Hun minner om at det ikke er så lenge siden LO kjempet mot Bondevik-regjeringens forslag om å gjøre det lettere med midlertidige ansettelser. Det er den samme linja den franske regjeringen foreslår nå.

 

KREVER ANBUDSPAUSE

 

LO-forbundene som organiserer ansatte i kollektivtrafikken, krever at myndighetene innfører en anbudspause, samtidig som konsekvensene av konkurranse i kollektiv-trafikken utredes.

 

Det er LO-forbundene Fagforbundet, Norsk Transport-arbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivforbund som nå ber den rødgrønne regjeringen følge opp intensjonene i Soria Moria-erklæringen.

 

De påpeker at anbuds-konkurransene i kollektivtrafikken har gått ut over lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Verst har det gått ut over pensjonsordningene. Samtidig blir det stadig færre busselskaper i Norge, og busstrafikken blir dominert av noen få store konserner. Dette rammer rekrutteringen til bransjen.

 

FORSIKRING

 

Fagforbundet Oslo minner om gruppe-forsikringen som Fagforbundet har tegnet for alle medlemmene. Dette er et meget godt tilbud på livsforsikring som Sparebank 1 kommer med. Alle medlemmer får i disse dager brev om tilbudet.

 

Forsikringen gjelder fra 1. august. Ordningen er frivillig, men alle som vil reservere seg må gjøre det før 21.4. Det er mulig å melde seg på ordningen senere, men da må man legge fram helseattest.

 

Alle foreninger må huske å avtale møte for presentasjon av ordningen før 21.4. Avtalen gjøres enten med Marit Hansen på kontoret (23 06 18 46) eller direkte med Sparebank 1.

 

KURS

 

Samarbeid mellom hovedverneombud og fagforeningsstyrer

 

Kurset arrangeres av  Fagforbundet Oslos utvalg for arbeidsmiljø. Forelesere vil være Mari Sanden og Vidar Evje

 

Tid:       18. april

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler, Haakon VII's gt.5

 

Kurset varer fra 12.00 til ca. 15.30.

Det serveres lunsj fra 11.30

 

Søknadsfrist:             4. april.

 

Kurs for opplæringsansvarlige

 

Hensikten med samlingen er å dele informasjon om skoleringen av tillitsvalgte både Fase 1, Fase 2 og andre tiltak. Vi går gjennom hva som finnes av skoleringsmateriell og om nye stønadssatser fra AOF.

 

De organisasjonsfaglige og yrkesfaglige kurs i årets kurskatalog gjennomgås.

 

Fredag 7. april kl. 1130 - 1500 i kurslokalene til Fagforbundet Oslo i Haakon VII gt. 5, 8. etasje

Det serveres lunsj fra kl. 11.30, konferansen begynner 12.15

 

Påmeldingsfrist: 5. april