Nytt nr. 11 - 2006: Stoppeklokkeomsorgen kommer - Fagforbundet

Nytt nr. 11 - 2006: Stoppeklokkeomsorgen kommer

Ukas nytt handler om stoppeklokkeomsorgen som nå kommer for fullt i Oslo. Anbudene har kommet inn samtidig med at Kirkens Bymisjon gjør det klart at de ikke lenger vil drive hjemmehjelp på denne måten.

NÅ KOMMER STOPPEKLOKKA

Fremskrittspartiet får vilja si, nå ligger alt til rette for at stoppeklokka skal styre eldre-omsorgen i Oslo. Det er klart etter at anbudene på å drive privat hjemmehjelp kom inn denne uka.

 

Pilotprosjektet med brukervalg for hjemmehjelpstjenestene startet i april 2003 i bydelene Nordstrand og Lambertseter. Deretter ble brukervalgsordningen videreført i januar 2004 i ny bydel Nordstrand, omstillingsbydelen Ekeberg/Bekkelaget ble også "feid" inn i brukervalgsordningen uten videre! Selv om det har vært mange negative erfaringer (se neste sak), har Fremskrittspartiet og Høyre bestemt at systemet skal innføres i resten av byen i løpet av året.

 

I Oslo er det nå ca. 12 000 personer som får  hjelp fra hjemmehjelpstjenesten. Rengjørings-selskapet City Maid og det store private helseselskapet Norlandia Omsorg er blant selskapene som nå prøver å komme inn på dette lukrative markedet. Alt i alt er det 12 selskaper som har lagt inn anbud.

 

TREKKER SEG FRA

BYDEL NORDSTRAND

Bymisjonen vil ikke være med på å drive stoppeklokkeomsorg. Etter å ha brukt 1,3 millioner av innsamlede midler har de nå bestemt seg for at de ikke lenger vil drive som privat hjemmehjelp i byen.

 

Til Aften sier bymisjonens generalsekretær, Johannes Heggland, at tilbudet til de eldre blir dårligere og dårligere. Bymisjonen mener Oslo ikke betaler nok til å gi de eldre forsvarlig hjemmehjelp. Heggland fortsetter med å si at økt privatisering og kutt i tilbud åpner for aktører som vil tjene ekstra penger på å tilby kostbare tilleggstjenester.

 

I en kronikk i Dagsavisen begrunner de nærmere hvorfor de nå trekker seg. De skriver at de "ønsker ikke å medvirke til en hjemmetjeneste som i praksis bygges ned, der hjemmeboende eldre og andre ikke får den hjelpen de trenger". Videre er det sagt at det ikke er mulig å levere de tjenestene som forutsettes til betalingen som gis. Bymisjonen konkluderer med at Nordstrand-eksemplet viser at pengesparingen fører til at økonomiske ressurser betyr mer for pleievedtakene enn de faglige vurderingene.

 

FAGFORBUNDET OSLO OM "FRITT BRUKERVALG"

Fagforbundet Oslo har hele tiden vært kritiske til brukervalgsordningen. Vi har påpekt at det gjør omsorg til en vare som styres av stoppeklokka, og fører til en byråkratisering av kommunen.

 

Sannheten er at brukerne ikke får noen større mulighet til å velge hva slags tilbud de skal ha, men kan få lov til å bestemme hvilken logo som skal stå på uniformen til hjemmehjelpen. Dette handler ikke om valgfrihet, men om å gjøre omsorg til en vare for store markeds-aktører.

 

"Fritt brukervalg" er basert på bestiller/utfører-modellen. Modellen fører til oppsplitting av tjenester, hindrer tverrfaglig samarbeid og helhet. Særlig når det gjelder de mest pleietrengende brukerne er dette et problem, fordi deter der behovet for å samarbeide om tiltakene størst. Konsekvensen blir et tilbud med dårligere kvalitet, hvor administrasjon tar en stadig større del av budsjettet.

 

Med "fritt brukervalg" reduseres omsorgen til et spørsmål om kontrakt, hvor all "ekstraservice" blir goder den enkelte må betale for i tillegg. Når man da, som Bymisjonen sier, ser en nedbygging av hjemmehjelpstjenesten i byen, er det ikke vanskelig å skjønne at dette under-graver den offentlige omsorgen.

NYE BARNEHAGER

 

Fortsatt står 2400 barn i barnehagekø. Det er konklusjonen etter at søknadsfristen nettopp gikk ut, i følge Dagsavisen.

 

I løpet av året skal det opprettes over 3500 nye barnehageplasser i Oslo. Likevel kan man ikke garantere at det vil være plass til alle ved slutten av året. Det er fordi Oslos befolkning vokser, og det blir stadig mer populært å ha barn i barnehage.

 

Til Dagsavisen sier Kari Pahle (SV) at det er på tide at noe drastisk skjer. Hun er glad for at det ser ut til at byrådet endelig får opp farta, men mener at det burde kommet for lenge siden.

 

FORESLÅR SKATTELETTE TIL DE RIKESTE

 

Fremskrittspartiet foreslår at de høylønte skal få en solid skattelette, skriver Dagsavisen. Det er Statistisk Sentralbyrå som har regnet på konsekvensen av Fremskrittspartiets skatteforslag, slik som de forelå i statsbudsjettet i høst.

 

Største glede av skatteletten får de som tjener mer enn en million kroner. 50.000 kroner ekstra å rutte med i året, er forslaget til Fremskrittspartiet. Lønnsmottakere som tjener rundt 750.000 kan også se fram til en saftig bonus. Samtidig skal arbeidere med lønninger under 300.000 bare få 1.500 kroner i skattelette.

 

FLYKTER FRA CAREMA

 

Husker du Carema? Carema er det enorme svenske selskapet som sto bak NOR Omsorg, selskapet som vant anbudet på Hovseter-hjemmet. NOR Omsorg gikk senere konkurs og etterlot bydelen med en millionregning.

 

Nå støter Carema på problemer i Sverige. Carema driver flere helsesentre i svenske kommuner, men nå flykter legene. På kort tid har flere leger sagt opp jobben. Det er dårlig arbeidsmiljø og økt arbeidspress fra arbeids-giver som er årsaken til at legene slutter, og innbyggerne blir etterlatt uten velfungerende helsetjenester, skriver Fagbladet.

RETT TIL HELTID

 

Oslo har en stor deltidsproblematikk innenfor pleie- og omsorgssektoren. Mange ønsker større stillingsandel. Det er dokumentert at en høy andel deltidsstillinger og midlertidige ansettelser har negativ påvirkning på kvaliteten i tjenestene. Det er et politisk ansvar å rydde opp i deltidsproblematikken. Heltid skal være en rettighet og deltid en mulighet.

 

Dette høres ut som det er sakset fra Fagforbundets handlingsprogram, men det er faktisk fra et forslag som ble fremmet av SV i bystyret denne uka. Knut Even Lindsjørn (SV) la fram forslaget, hvor de ber Høyre- og Fremskrittspartibyrådet legge fram en sak om hvordan man kan bekjempe ufrivillig deltid.

 

NYE T-BANELINJER?

 

Den nye planen for utbygging av vei- og kollektivtrafikken i Oslo, Oslopakke 3, legges fram om et par uker.Da blir det klart hvor mye penger som kan brukes på å legge nye t-bane-linjer.

 

Politikerne har mye å velge i. Blant alter-nativene er t-bane fra Ellingsrud til A-hus, sykehuset på Lørenskog. Trikk til Tonsen-hagen og utbygging av Kolsåsbanen er også prosjekter som blir vurdert.

 

KREVER MER TIL KOMMUNENE

 

Kommunene fikk tidenes pengesjekk da den rødgrønne regjeringen la 5,7 milliarder ekstra på bordet. Likevel er de ikke helt fornøyd.

 

Kommunenes Sentralforbund (KS), som organiserer kommunene i Norge, krever nå nye 6,4 milliarder fra regjeringen. Det mener de er nødvendig for at kommunene skal kunne gi et virkelig godt velferdstilbud neste år.

 

NYE NETTSIDER

 

Fagforbundet Oslos nye nettsider er oppe og går. Onsdag denne uka ble sidene lansert, med et helt nytt utseende. Vi oppfordrer alle til å ta en titt, og kom gjerne med innspill. Adressen er den samme som før, www.fagforbundet.no/oslo