Fagforbundets høringssvar Campus Oslo - Fagforbundet

Fagforbundets høringssvar Campus Oslo

- Oslo Universitetssykehus sine planer for et nytt sykehus er ett luftslott, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Anna Elisabeth Uran. Fagforbundet Oslo har nå levert sitt høringssvar om Oslos sykehusplaner, gjennom vårt koordineringsledd for Helse Sør-Øst

Fagforbundet Oslo  har to overordnede innvendinger mot planene om ny sykehusstruktur, for det første så er ikke lokalsykehusfunksjonen ivaretatt i forslaget som er til høring, og Fagforbundet mener at sykehuset blir sårbart hvis alt lokaliseres på ett område.

 

I høringsvaret tar vi blant annet opp sikkerhet, beredskap, privatisering, Aker sykehus sin framtid og samarbeid med kommunen, universitetet og private aktører. Hele høringssvaret finner du i lenken til høyre

Dokumenter