Folk flest må ta regninga - Fagforbundet

Folk flest må ta regninga

Sissel M. Skoghaug
Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug (Foto: Fagforbundet)

FrP og Høyre vil slanke og effektivisere offentlig sektor. Fagforbundet mener finansminister Siv Jensen ofrer velferdstjenester av god kvalitet, til fordel for symbolkutt.

– Dette er å kutte gjennom at oppgavene utføres smartere og bedre. Det vil ikke gi dårligere tjenesteproduksjon, og vil samtidig finansiere satsinger på prioriterte områder. Over tid vil dette frigjøre milliarder av kroner, sier Jensen til Aftenposten.

Jensen går hardt ut mot det hun omtaler som statlig sløsing, og har fire krav til statsansatte:

  • Jobb smartest mulig
  • Bruk mest mulig tid på tjenesteproduksjon
  • Minst mulig tid på rapportering og byråkrati
  • Få mer ut av hver krone

Økt byråkrati med Jensen

Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug, er helt uenig i resepten som her blir foreskrevet.

– De fire målene har ansatte i offentlig sektor arbeidet etter i flere år. Vi er derimot helt uenig i at økonomiske kutt er den riktige medisinen for å nå målene. Regjeringa legger opp til økt konkurranseutsetting og privatiseringa av offentlige tjenester, noe som vil føre til økt kontrollbehov og byråkrati - stikk i strid med hva Jensen ønsker seg, sier Skoghaug.

Les også: Nav bruker 300 millioner på eksterne konsulenter

Symbolpolitikk

Fagforbundet ser med bekymring på kvaliteten på offentlige tjenester dersom kuttene Jensen skisserer blir en realitet.

– Det er åpenbart et paradoks når regjeringa vil kutte i offentlig sektor, samtidig som de hevder det ikke vil gå utover kvaliteten på tjenestene. Dette er bare en overskriftspolitikk som ikke lar seg gjennomføre i virkeligheten, sier Sissel M. Skoghaug.

Skoghaug mener kuttene i offentlig sektor er et dårlig forsøk på å skjule hvordan regjeringa skal finansiere skattekuttene i statsbudsjettet.

– Når regjeringa gir skattekutt i milliardklassen til de aller rikeste, så må de hente disse pengene et sted. Det er åpenbart for meg at offentlig ansatte og dermed folk flest må ta denne regninga, sier Skoghaug.

Feilslått politikk

Skoghaug reagerer på retorikken som Jensen og NHO bruker for å forsvare kuttene i offentlig sektor. Hun kjenner seg ikke igjen i bildet som skapes, om at offentlig ansatte ikke jobber smart nok.

– Ansatte i offentlig sektor møter hele tiden krav om å jobbe mer effektivt. Vi har over flere år sett at tempoet i offentlig sektor har økt og ansatte jobber mer effektivt enn noen gang. Vi jobber hele tiden med riktig oppgavedeling slik at fagfolk med ulik kompetanse skal nyttiggjøre sitt arbeid til det beste for innbyggerne. Det som er kritikkverdig er hvordan Siv Jensen snakker ned innsatsen til offentlig ansatte, sier Skoghaug.

Vil ødelegge motivasjonen

Nestlederen i Fagforbundet tror stadig nye omstillingsprosesser og økende krav til effektivitet kan føre til mindre motiverte ansatte i framtida.

– Slike prosesser kan tappe de ansatte for krefter og motivasjon. Et minstekrav må være at de ansatte blir inkludert i den videre prosessen. En finansminister må også forholde seg til gjeldende regelverk. Selv ikke en finansminister har anledning til å bare si opp folk, sier Skoghaug.

Knalltøffe kuttkrav fra NHO

President i NHO, Tore Ulstein, støtter forslagene til regjeringa om å avbyråkratisere offentlig sektor. NHO kom med knalltøffe kuttkrav til Siv Jensen og Erna Solberg i forkant av statsbudsjettet.

– Det offentlige kjøper tjenester og varer for rundt 400 milliarder i året. Vi tror det er et potensial for mer nyskapning og nytenkning for innkjøp i offentlig sektor. Vi må klare å tenke nytt og annerledes, være smartere, og få til store innsparinger. Vi må tørre å ta risikoen innovasjon innebærer. Det er ikke godt nok å gjøre som vi alltid har gjort, og skyve problemene foran oss, sier Ulstein til Dagsavisen.