Temadag for sykepleiere: Framtidas eldreomsorg og framtidas sykepleie - Fagforbundet

Temadag for sykepleiere: Framtidas eldreomsorg og framtidas sykepleie

Vi har gleden av å invitere til en spennende temadag for alle sykepleiere som er medlemmer i Fagforbundet Oslo.

Dato: Mandag 17. november 2014 kl. 09.00 – 15.30

Sted: Fagforbundet Oslo’s kurslokale Apotekergaten 8 (vis à vis VG-bygget)

Kaffe og registrering fra 08.30

09.00: Velkommen ved Helge Sporsheim
09.10: «Framtidas eldreomsorg» v/Unni Hembre, fagsjef eldreomsorg Seksjon pleie- og omsorg, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og prosjektansvarlig for Seniormeldingen.
10.30: «Kunsten å skape et hjem» v/Katrine Selnes, institusjonssjef på Økernhjemmet.  
12.00: Lunsj
13:00: «Eldreomsorgen, fagbevegelsen og framtida» v/Iren M. Luther,
15.00: Dialogøkt «Fagforbundet, sykepleierne og sykepleietjenesten» v/ Ingvar Skjerve

 

 

Påmelding til lokal fagforening innen 31.oktober 2014