Kurs: Helse- og sosial dagen - Fagforbundet

Kurs: Helse- og sosial dagen

Fagforbundet Oslo, Seksjon Helse og Sosial har gleden av å invitere til en spennende temadag om Lov om helsepersonell og Lov om pasient- og brukerrettigheter

Målgruppe: Helsepersonell som er medlemmer i Fagforbundet Oslo.

ato: Torsdag 27. november 2014 kl. 09.00 – 15.30.

Sted: Fagforbundet Oslo’s kurslokale Apotekergaten 8 (vis à vis VG-bygget)       

Det blir servert lunsj

Innhold:

  • Helsepersonelloven er felles lov for alt helsepersonell.
  • Den stiller krav til kvalitet og pasienters sikkerhet i helsetjenesten. Den bidrar til mer fleksibel og tverrfaglig bruk av helsepersonellets kvalifikasjoner.
  • Pasient- og brukerrettighetsloven skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd.
  • Forskrifter: Utdyping, presisering av loven.

 

Foreleser:

Cand. jur. Svein Helgesen benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen. Svein Helgesen har en lett og humørfylt stil, som vekker engasjement.

 

Påmelding til lokal fagforening innen 7. november 2014

 

 

Kurset er gratis for medlemmer Fagforbundet OSLO

Ikke medlemmer kr. 1000,-

 

Alle som får plass på temadagen tilskrives.