Vellykket kurs om HMS, et bedre arbeidsmiljø - Fagforbundet

Vellykket kurs om HMS, et bedre arbeidsmiljø

Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo har i flere år satt fokus på HMS-arbeid og avholdt kurs som har gitt faglig påfyll til både tillitsvalgte, verneombud og relevante medlemsgrupper som har HMS som arbeidsfelt. Kursleder Thomas Eliassen er godt fornøyd med en vellykket kursdag.

Høstens kurs fant sted i Apotekergata 8 den 30.09.2014. Det var 24 påmeldte hvorav 19 møtte. Blant de frammøtte var 13 kvinner og 6 menn.

Foreleser på kurset var Katarina Langaard.  Hun har holdt tilsvarende kurs for Fagforbundet Oslo over flere år og er veldig kunnskapsrik på temaet. Kursleder Thomas Eliassen understreker at hun kjenner våre problemstillinger godt og er flink til å engasjere salen.

Med en blanding av forelesning og gruppearbeid, tok hun for seg hele aspektet av HMS-begrepet. Berørte temaer på kurset var blant annet ergonomi, saksgangen i HMS-arbeid, lover, forskrifter, risikoanalyse og datablad.

Engasjementet blant deltagerne var på topp og evalueringsskjemaene og generelle tilbakemeldinger ga inntrykk av et vellykket kurs, sier Thomas Eliassen. -Kursdeltakerne ga uttrykk for at arbeid i grupper var hensiktsmessig for å utveksle erfaringer på tvers. Og forhåpentligvis går medlemmene våre hjem med ny kunnskap og nye verktøy de kan bruke tilbake på jobb.