“Mannen min tjener nok”-- fra kafeliv til heltidskultur - Fagforbundet

“Mannen min tjener nok”-- fra kafeliv til heltidskultur

Familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO i Oslo og Akershus inviterer til en møteserie om deltidsarbeid. Første møte er tirsdag 14. oktober

Hvem har skylden for deltidskulturen - individet eller arbeidslivet? Hvordan fungerer samspillet mellomlover og tariffavtaler? Eksisterer de stereotypiske kjønnsrollemønstrene fortsatt? Familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO i Oslo og Akershus inviterer til en møteserie om deltidsarbeid.

 

Tema: Deltidsandelen i norsk arbeidsliv er fortsatt høy og kvinner er overrepresentert i statistikkene. Hvorfor er det slik i et av verdens mest likestilte land?

Når: Tirsdag 14. oktober kl 17.00 – kl 20.00

Sted: LOs distriktskontor Oslo og Akershus, Hammersborggata 9, 6. etg

Innledere:

Nina Amble, arbeidsforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Helga Aune, postdoktor ved instituttet for offentlig rett, juridisk faktultet veduniversitetet i Oslo. Medlem av to ekspertnettverk for EU-kommisjonen.

Påmelding: osloakerhus@lo.no innen 5. oktober