Falsk forkjemper - Fagforbundet

Falsk forkjemper

valgfrihet_lite
Ansatte sin mulighet til å velge arbeidsgiver når sykehjemmet blir konkurranseutsatt er svært begrenset. (Illustrasjonsfoto, Fagforbundet)

Da FrPs Aina Stenersen utpekte seg selv til de ansattes forkjemper, ble våre tillitsvalgte i kommersielle sykehjem kraftig provosert!

I august har det pågått en debatt i Dagsavisen om konsekvensene av konkurranseutsetting. Ikke overaskende har FrP forsvart ordningen mot gode argumenter fra både Fagforbundet og Oslo Arbeiderparti.
 
Den 26.08.14 uttalte Aina Stenersen fra FrP at AP og Fagforbundet svartmalte situasjonen, og at "Det er rett og slett respektløst overfor personalet som velger å jobbe i konkurranseutsatte sykehjem å drive med denne ensidige svartmalingen. De gjør en knakende god jobb." Les artikkelen her.
 
Da klarte ikke våre tillitsvalgte på våre kommersielle sykehjem å sitte stille lenger!
 
Kunnskapsløst 
Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo hadde samme dag som FrP sitt utsagn en samling for våre tillitsvalgte i kommersielle virksomheter og de reagerte med at slike utsagn er rett og slett respektløst ovenfor de ansatte dette gjelder. I tillegg viser det fullstendig mangel på kunnskap. 
 
Når et kommersielt selskap tar over driften av et sykehjem fra Oslo kommune kan ansatte iht. Arbeidsmiljøloven velge å ikke bli med over til det kommersielle selskapet. De kan velge å bruke reservasjonsretten. For å unngå og gå ned i lønn og tape pensjon kan dette virke som en god løsning. Men for å ha et reelt valg så må man nødvendigvis ha noe å velge mellom. Oslo Kommune garanterer bare fast ansettelse, ikke størrelse på stillingen. I praksis kan det bety at en ansatt i 100 % stilling som reserverer seg må ta til takke med en deltidsstilling. Å velge mellom en fast 100 % stilling og en deltidsstilling er ikke valgfrihet. 
 
Fakta
Tall fra Oslo kommune sine hjemmesider (06.09.14) viser at det er 29 for hjelpepleiere/helsefagarbeidere i Oslo kommune. Av disse 29 stilingene er 27 deltidsstillinger på 10,44 % og oppover. Kun 2 er faste 100 % stillinger. Når våre medlemmer ønsker å bli værende i Oslo kommune og bruke reservasjonsretten, så må de konkurrere om disse 2 stillingene med hverandre, og det er etter at ansatte i Oslo kommune som er overtallige og de som ønsker større stilling, har fått første prioritert.
 
I tillegg opererer flere av de kommersielle selskapene på lovens minimumsgrense som gir de ansatte 14 dag å bestemme seg på. Det er ikke rart at våre medlemmer ser seg nødt til å bli med på profitteventyret til ny kommersiell eier fremfor gode arbeidsvilkår i Oslo kommune.
 
Virkeligheten
Sist ut i rekken av konkurranseutsatte sykehjem er Smestad sykehjem i Oslo. 1. september ble dette sykehjemmet med alle ansatte overdratt til Unicare. De ansatte her føler nok sterkt på valgfriheten siden de har hele to 100% stillinger å boltre seg med når de skal benytte seg av valgfriheten og søke seg en annen jobb. Og Smestad sykehjem er bare et av mange i rekken av konkurranseutsatte enheter i Oslo kommune.
 
Våre tillitsvalgte forteller at de ansatte har en enorm ansvarsfølelse ovenfor brukere, pårørende og kollegaer. Og når muligheten for både ansatte og brukerne å velge kommunale sykehjem er svinnende liten blir de værende og gjør det beste ut av situasjonen.  
 
Falsk forkjemper
Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo er enige med FrP i at de ansatte i kommersielle sykehjem gjør "knakende god jobb".
Men når FrP gjør seg til forkjemper og forsvarer av ansatte i kommersielle sykehjem, så opptrer de falskt. Falskt fordi FrP aktivt fjerner de ansattes hardt opparbeide rettigheter gjennom konkurranseutsetting, falskt fordi de ikke forholder seg til virkeligheten når de snakker om å velge, og falskt fordi de gang på gang ignorerer de tillitsvalgte sine bekymringer.
 
Det er respektløst ovenfor de ansatte. 

Lenker