Hva skjer med offentlig tjenestepensjon - Fagforbundet

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon

Forsvar offentlig pensjon arrangerer seminar 8. september kl. 10 – 15 i lokaler hos Røde Kors, Hausmannsgate 7 i Oslo, Dunant-salen

Tema
- Ytelsesbaserte pensjonsordninger er under press
- Offentlige virksomheter taper anbud og privatiseres
- Regnskapsregler gjør at framtidige pensjonsforpliktelser påvirker bunnlinja
- Presentasjon av avtale mellom Fagforbundet og Virke
- Tilpasning til nye regler for uføretrygd og alleårsopptjening i folketrygden
- Økte kostnader for offentlig tjenestepensjon

Innledere:
Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver i Fagforbundet
Fanny Voldnes, registrert revisor, leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet
Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær i NTL
Stein Stugu, rådgiver i De Facto

Hensikten med seminaret er å få kunnskap, diskutere erfaringer og mulige løsninger. Målgruppe er tillitsvalgte og andre interesserte både i offentlig og privat sektor.

Deltakeravgift kr 300.-
For trygdede/pensjonister/studenter kr 150.-
Deltakeravgiften inkluderer enkel lunsj
Påmelding til post@forsvarpensjon.no innen 3. september
Kontonummer 1440.18.19372