Kurs: Hvordan vi kan skape et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen - Fagforbundet

Kurs: Hvordan vi kan skape et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer alle yrkesgrupper i Fagforbundet som har behov for mer kunnskap om hvordan man kan jobbe med HMS for å forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, til kurs om temaet i september

 

Tid: Tirsdag 30. september 2014, Kl. 0900- 1500

 

Sted: Fagforbundet Oslo, Apoteker gata 8.

 

Innhold: Det blir en gjennomgang av aktuelle lover forskrifter som er gjeldene for HMS. Vi snakker om hvordan vi kan bruke disse for å løse utfordringene. Vi snakker også om hvordan saksgangen i HMS saker kan være og hvem/hvilke som har ansvar for arbeidsmiljøet på din arbeidsplass. Vi diskuterer hvordan medlemmer fra samme arbeidssted sammen kan skape ett bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Det er fint om flere fra samme arbeidssted kan komme på kurset.

Foreleser: Katarina Langaard fra Norsk ledertrening.

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo.
Påmelding til egen fagforening som sender den videre til Fagforbundet Oslo.

 

Påmeldingsfrist til Fagforbundet Oslo innen tirsdag 16. september kl. 1500.

Deltakere på kurset vil få tilsendt permisjonsøknad som leveres til arbeidsgiver. Hvis det er stor søknad til kurset, vil de som ikke kommer med på kurset bli tilskrevet.