Møkkete markeds- ideologi - Fagforbundet

Møkkete markeds- ideologi

renholder_fagforbundet
Illustrasjonsfoto (Fagforbundet)

Les Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo sin kommentar til saken om dårlig renhold ved sykehjem i Oslo

I Dagsavisen 02.08.2014 forteller Fagforbundets kommunikasjonssjef Tone Zander om sine erfaringer som pårørende til sin far på Ammerudlunden Sykehjem i Oslo. Zander beskriver et sykehjem med skitt, lort og mugg som en konsekvens av en spare- og privatiseringskultur.

Zander er soleklar på at hennes kritikk ikke er rettet mot personalet ved sykehjemmet, men mot systemet som gjør at eldre, pleietrengende mennesker skal koste minst mulig.

 

Renhold som salderingspost

Fagforbundet har lenge kjempet for at renhold får status som en grunnleggende og viktig funksjon i driften av sykehjem. Leder for yrkesfaglig arbeid for renholdere i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, Eva Iren Slemmen, forteller at både på kommunale og kommersielle sykehjem blir renhold sett som en salderingspost der det er mulig å spare penger. Fagforbundet erfarer at det generelt er for få ressurser på alle sykehjem. «Vi opplever stadig at våre medlemmer som jobber med renhold får en tøffere arbeidshverdag der oppgavene ikke er i tråd med ressursene» sier Slemmen.

 

Kvalitetsforskjell

En avgjørende faktor skiller renhold på de kommunale sykehjemmene fra mange kommersielle sykehjem, nemlig kvalitet. Alle kommunale sykehjem følger INSTA 800. Dette er et kvalitetssystem for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. Dette betyr at det er tydelig definert hvordan kvalitetsnivåene skal være etter utført renhold og hvordan dette skal kunne måles og følges opp i kontroller.

Og dette virker. Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten, Svein Mathisen besøkte for kort tid siden Furuset sykehjem. Her kunne både renholdere og ansatte i pleien fortelle at renholdet fungerte godt. En av grunnene til det var at det er tydelig og avklart hvordan det skal være når det er rengjort, og muligheten for å gi konkrete tilbakemeldinger når noe må forbedres.

Slik er det ikke for kommersielle sykehjem. Her er det eieren som selv avgjør hvordan renholdet skal være. Eldrebyråden i Oslo, ved byrådssekretær Tore Johannes Berntsen, sier i Dagsavisen 05.08.2014 at det er strenge kriterier for å vinne et anbud. Problemet er at ingen av disse kriteriene går på kvaliteten av renhold. Dette bestemmer anbudsvinneren.

 

Egne renholdere

En annen viktig faktor som våre tillitsvalgte peker på er at renholdere er ansatt ved sykehjemmet og ikke hos en underleverandør. Renholdere ansatt ved sykehjemmet er en del av primæroppgaven, nemlig å levere gode tjenester til beboeren. Egne ansatte gir en større mulighet til følge opp  renholderne, sørge for riktig kompetanse og ha en god og tett dialog mellom de ulike ansatte.

 

Mange av de kommersielle sykehjemmene velger å spare penger ved å sette renholdet ut på anbud til eksterne firmaer. Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo er ikke i tvil om at kvaliteten på renholdet svekkes når hovedfokuset er å holde utgiftene nede.

 

Skremmende virkelighet

Når de kommersielle sykehjemmene driver men en gjennomsnittskostnad som er 15% lavere pr plass en på kommunale sykehjem (tall fra 2010), vet Fagforbundet at dette skyldes at de ansatte får dårligere lønn, dårligere arbeidsvilkår og dårligere pensjon. Og som saken fra Ammerudlunden sykehjem viser, - dårligere renhold.

Ansatte på Kantarellen sykehjem, som nylig ble overdratt fra kommunen til Aleris, forteller at der har de gått fra å være 4 renholdere på sykehjemmet, til nå tre. Dette fordi Aleris har lagt inn anbud med kun tre renholdere. Helt konkret betyr dette at de tre som er igjen, må gjøre den samme jobben som tidligere fire ansatte gjorde.

 

Ansvarsfraskrivelse

Byrådssekretær Berntsen påpeker at sykehjem som blir anbudsutsatt ofte har hatt problemer med driften i utgangspunktet. Det bekymrer Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo at Høyrebyrådet i Oslo i stedet for å ta ansvar velger å konkurranseutsette sykehjemmene.

 Store kommunale kostnader ved konkurranseutsetting, såkalte transaksjonskostnader, burde i stedet bli brukt til å tilføre ressurser til sykehjemmene, som for eksempel renhold. Flere hele faste stillinger og penger til kompetanseheving av renholderne vil hindre at pårørende som Tone Zander skal bli nødt til å vaske selv.

Lenker