–Israel må bygge broer, ikke murer - Fagforbundet

–Israel må bygge broer, ikke murer

overrekkelse
Overrekkelse. Fra venstre: Arne Gjemundsen (UD), Kathrine Jensen (Palestinakomiteen), Stein Gulbrandsen (Fagforbundet), Harald Stabell og Kjell Brygfjeld. (Foto: Kjetil Vevle)

Palestinakomiteen i Norge overleverte sammen med Fagforbundet og en rekke organisasjoner og advokater et brev til regjeringen om å sørge for at folkeretten blir håndhevet.

9. juli 2004 gav den internasjonale domstolen i Haag en uttalelse om Israels brudd på folkeretten, domstolen krever at Israels arbeid med muren opphører i de okkuperte områdene og at Israel stanser folkerettslige brudd. Nøyaktig ti år etter er situasjonen mer anspent enn på mange år.

–Folk i Gaza er aller mest redde for en bakkeinvasjon. De er redd for at det skal utvikle seg til et blodbad, skriver NRK- journalist Sidsel Wold som for tiden befinner seg i Israel.

Slår ring rundt Palestina

Fagforbundet har sammen med flere andre organisasjoner og privatpersoner forfattet et brev til regjeringen med krav om at de må fordømme Israels brudd på folkeretten. Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund og forsvarsadvokat Harald Stabell er to av advokatene som har tilsluttet seg budskapet. Stabell er spent på hvordan regjeringen vil håndtere brevet.

–Jeg håper regjeringen vil lese brevet, men også handle utifra det. Dersom vi ikke hører noe må vi presse fram et svar, sier Stabell.

Stabell mener byggingen av muren kan knyttes opp mot situasjonen som vi nå ser utspiller seg mellom Israel og Palestina.

–Det er betegnende at muren ikke blir nevnt som en mulig forklarende årsak til den spente situasjonen vi nå opplever, og som en forklaring på palestinernes frustrasjon og sinne, sier Stabell.

Handelsrestriksjoner kan være løsningen

Tidligere høyesterettsdommer og advokat Ketil Lund mener at handelsrestriksjoner kan være et virkemiddel for å få Israel til å følge internasjonal lov.

–At noe må gjøres står som en rasjonell tanke som opplagt og helt innlysende. Det er en internasjonal forpliktelse å se til at en ikke handler med varer fra okkupert område, sier Lund.

På grensen til terror

Lund og Stabell får støtte fra Fagforbundet som mener regjeringen må ta affære. 

–Den norske regjeringen er nødt til å handle så okkupasjonen av Palestina kan opphøre, sier AU – medlem i Fagforbundet Stein Gulbrandsen.

Gulbrandsen har selv besøkt de palestinske områdene flere ganger og synes det er vanskelig å beskrive inntrykkene han i etterkant sitter igjen med.

–Siden 2010 har jeg vært i Palestina årlig og jeg kjenner mennesker der. Det blir personlig når jeg vet hvor jævlig det er der. Det er på grensen til terror mot vanlige folk og det er fullstendig rystende at noen (Israel, journ.anm.) som vi skal regne med tilhører den siviliserte delen verden kan oppføre seg på en slik måte, sier Gulbrandsen.

Apartheidpolitikk

Stortingsrepresentant for SV, Heikki Holmås, er ikke nådig i sin beskrivelse av Israels handlinger overfor den palestinske befolkningen.

–Det som skjer på de okkuperte områdene er en apartheidpolitikk, en politikk der mennesker systematisk undertrykkes og diskrimineres. Det er en ting historien har lært oss og det er at apartheid ikke er bærekraftig, sier Holmås.

–Israel må bygge broer, ikke murer, oppfordrer Holmås.

Til tross for at lovbrudd skjer av både Israel og Palestina mener Holmås det er en vesensforskjell mellom de to partene.

–I diskusjonen rundt det som skjer i Israel og Palestina må vi aldri glemme en viktig og fundamental ting: Israel er okkupanten, mens Palestina blir okkupert. Vi snakker ikke om to likeverdige parter, sier Holmås.

Kravene overlvert Utenriksdepartementet

Brevet fra totalt 35 organisasjoner og enkeltpersoner ble overlevert Utenriksdepartementet onsdag 9. juli. Fungerende leder av Seksjon for Midtøsten og Nord – Afrika, Arne Gjemundsen, tok i mot brevet og hadde følgende å si på vegne av departementet.

–Jeg har ingen kommentarer utover at regjeringens syn er kjent.