Oppgjøret for sykehusene ferdig - Fagforbundet

Oppgjøret for sykehusene ferdig

Sykehusskilt

Fagforbundets medlemmer i sykehusene får et betydelig lønnsløft.

Lønnsoppgjøret 2014 i Område 4 (Lovisenberg sykehus) og område 10  Spekter-helse ble avsluttet i går 3. juli, da  i samsvar med trinn 5 i Avtale om forhandlingssystem for helseforetakene.

Ser en resultatet fra forhandlingene på A2- nivå og  B- delene under ett, har  Fagforbundets medlemmer fått et betydelig lønnsløft.

Lønnsoppgjøret går nå til uravstemning.

LO Stat har svarfrist til Spekter 28. august 2014 klokka 1500. Vi viser  for øvrig til vedlagte protokoller.

Dokumenter