Byrådet kan radere ut forebyggende arbeidsmarkedstiltak. - Fagforbundet

Byrådet kan radere ut forebyggende arbeidsmarkedstiltak.

I sin iver etter å privatisere og konkurranseutsette kommunale bedrifter, kan kommunen være i ferd med å rasere et unikt tilbud i Oslo kommune, KAREA Oslo KF.

Byrådet har fremmet et forslag om at det kommunale foretaket KAREA Oslo KF skal slås sammen med det kommunalt eide AS Varbas for å samle arbeidsmarkedstiltakene. Problemet er tiltakene og mulighetene som forsvinner i prosessen. Konsekvensen blir en dårligere arbeidsmarkedspolitikk fra Oslo kommune.

Byrådet sier de vil styrke kommunens rehabiliteringsprofil. Fagforbundet Oslo frykter en nedleggelse av KAREA Oslo KF vil svekke kommunens rehabiliteringsarbeid. Sammenslåingen av to attføringsbedrifter innen svært ulike og uforenlige nisjer, kan bli at begge taper på det. KAREA Oslo KF har lenge jobbet for å bli et karriere – og kompetansesenter i og for kommunen. AS Varbas har ansatte i Nav-tiltakene TIA og KIA. Disse får lønn og har i hovedsak ordinære arbeidstakerrettigheter, og arbeider i produksjonsavdelinger som AS Varbas er avhengig av for å sikre inntekter og å imøtekomme disse forpliktelsene.

Fagforbundet Oslo stiller spørsmål ved flere ting ved et nytt AS:

- Fortsetter den bistanden KAREA Oslo KF gir til etater og bydeler i nytt selskap? Ift oppfølging av sykmeldte, karriereveiledning, hjelp til omstilling/ jobbsøker­prosess over i ny jobb, funksjonsvurderinger, arbeidsutprøving, coaching og veiledning for ansatte i kommunen.

- Karea opplever en markant økning i etterspørsel etter foretakets tjenester fra kommunens side. Karea og Varbas dekker ulike nisjebehov i markedet innen attføring.  Et sammenslått selskap raderer ut et kommunalt spisskompetansemiljø (kompetanseflukt) for å satse på et på et nytt AS hvor fokuset og forpliktelsene er på produksjon.

Fagforbundet Oslo frykter det nyetablerte selskapet kun er forberedelse på salg, og en del av byrådets privatiseringsiver. Et kommunalt foretak forplikter eierne mer økonomisk, og makten ligger i bystyret. Med et AS mister politikerne råderett til å være med å påvirke og utvikle tilbudene. Et AS styres ikke som et kommunalt foretak.

Fagforbundet Oslo frykter for at dimensjonen KAREA Oslo KF har som senter for karriereutvikling forsvinner eller forvitrer. Vi trenger denne typen tjenester i kommunen. Andre fylker koordinerer gjennom et karrieresenter, Oslo kommune har ikke det. Mener byrådet vi ikke har behov et karrieresenter, som tilbyr tjenester til alle innbyggerne i kommune over skolepliktig alder?

Fagforbundet Oslo ønsker en mer offensiv arbeidsmarkedspolitikk. Nedleggelse av KAREA Oslo KF er et langt steg tilbake.