Fanemarkering: Slå ring om arbeidsmiljøloven og tariffavtalene - Fagforbundet

Fanemarkering: Slå ring om arbeidsmiljøloven og tariffavtalene

Det blir fanemarkering torsdag 19. juni, kl. 13:00 på Youngstorget. Fagforbundet Oslo oppfordrer alle som har anledning til å delta.

Program på Youngstorget:

Appeller ved:

- Trine Lise Sundnes, leder Handel og Kontor

- Hans Felix, leder El & It Forbundet

- Mimmi Kvisvik, leder FO

- Roger Hansen, leder Norsk Transportarbeiderforbund

- Roger Heimli, AU Fagforbundet

- Silje Naustvik, leder Norsk Sykepleierforbund Oslo

Kulturelle innslag ved:

- Rolf Raddis Band

- Bjørn Halvorsen

 

Høyre/Frp-regjeringen foreslår blant annet økt adgang til midlertidige ansettelser, forverring av arbeidstidbestemmelsene, økt søndagsarbeid, fjerning av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie og undergraving av likebehandlingsprinsippet. Innføres dette blir det flere løsarbeidere, økt sosial dumping, mer arbeidslivskriminalitet og lengre arbeidsdager som går på helsa løs. Med dette får arbeidsgiverne større makt og innflytelse på bekostning av ansatte som får mindre trygghet og redusert frihet. Les mer om forslagene på Arbeids- og sosialdepartementets hjemmeside.

 

LO i Oslo oppfordrer fagforeninger, LO-avdelinger og forbund til å slutte opp om fanemarkeringen torsdag 19. juni kl. 13:00 på Youngstorget.

 

Ta med fagforeningsfaner og møt fram!

Det er viktig at så mange fagforeninger som mulig er representert på markeringen. Vi må vise at vi i fellesskap slår ring om arbeidsmiljøloven og tariffavtalene. Vi aksepterer ikke svekkelser i arbeidslivets grunnlov!

 

Fem LO-avdelinger står bak markeringen

LO-avdelingene i Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim er arrangører for fanemarkeringen.

 

Her kan du lese oppropet for fanemarkeringen.

Fagforbundet Oslo oppfordrer fagforeninger og medlemmer som har anledning til å slutte opp om fanemarkeringen som et første skritt i en opptrapping for faste ansettelser og kontroll med arbeidstida. Slå ring om arbeidsmiljøloven og tariffavtaler.