Brudd i PBL-forhandlingene - Fagforbundet

Brudd i PBL-forhandlingene

Leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, leder forhandlingene med PBL for Fagforbundet. Her i samtale med Utdanningsforbundets nestleder, Terje Skyvulstad, og Erik B. W. Løvstad. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

- Vi står for langt fra hverandre i pensjonsspørsmålet til at det var noe å forhandle om, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Mette Henriksen Aas.

Forhandlingene kom i gang sent mandag ettermiddag og det ble brudd i 1030-tida tirsdag. PBL (Private Barnehagers Landsforbund) ønsker en ny, innskuddsbasert pensjonsordning, men har ikke involvert arbeidstakerorganisasjonene i planene som ville medført store endringer i pensjonsbetingelsene. Fagforbundet vil kjempe for en forutsigbar ordning, som sikrer medlemmene en anstendig pensjon.  

- Med dagens finansieringsordning for private barnehager, er den nåværende pensjonsordningen noe alle private barnehager helt klart har råd til, understreker Henriksen Aas.

-  PBL gir uttrykk for at de vil ha konkurransedyktige lønns- og pensjonsforhold i sine barnehager. Da må de i enda større grad lytte til arbeidstakerorganisasjonene, sier Henriksen Aas. 

Vil skyve risikoen over på ansatte

- Selv om PBL påstår at dette kan være en fordel for noen av våre medlemmer, vil en slik ordning skyve den økonomiske risikoen over på de ansatte. Det er en risiko som skal ligge på arbeidsgiversiden, sier Fagforbundets forhandlingsleder.

Fagforbundet ønsker å fortsette det partssammensatte utvalget, for å se på den framtidige pensjonsordningen for medlemmene.

- Det er viktig at alle parter blir trygge på at pensjonsordningen i private barnehager er god, sier Henriksen Aas.

Nå går oppgjøret videre til mekling. 

Her kan du laste ned TARIFFPLAKAT til å henge opp på arbeidsplassen

Her finner du kravdokumentet fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta - og tilbudet fra PBL.