Enighet i HUK-oppgjøret - Fagforbundet

Enighet i HUK-oppgjøret

I forhandlingene mellom Fagforbundet og Virke for HUK-området (Helse-Utdanning-Kultur), er det enighet.

Medlemsvirksomhetene utfører i hovedsak de samme oppgavene som i offentlig sektor. Det er derfor viktig for Fagforbundet at resultatet blir det samme som i stat og kommune.

Resultatet for landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, landsoverenskomst for barnehager og deler av landsoverenskomst for utdanning er tilsvarende resultatet i KS-området, og er følgende:

  • Generelt tillegg på 2,15 %, dog minst kr 8 500, med virkning fra 1. mai
  • Heving av alle minstelønnssatser fra samme dato
  • Pott til lokale forhandlinger på 1 % med føringer om at ledere skal prioriteres. Forhandlingene skal være avsluttet innen 1. november
  • Alle tillegg som er gitt i lokale forhandlinger skal videreføres og komme i tillegg til ny lønn pr 1.mai i år
  • Nytt lønnssystem fra 1. mai 2015, som skal videreføre sikringen om at ingen tillegg gitt i lokale forhandlinger blir spist opp

Minstelønn fra 1.5.2014 til 30.4.2015 (alle sentrale tillegg er inkludert)

 Stillingsgrupper

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

273 700

273 700

278   800

278 800

293 800

339 900

Fagarbeiderstillinger/tilsvarende   fagarbeiderstillinger

316 300

316 300

318 600

318 600

327 500

375 100

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

364 500

364 500

369 500

369 500

386 000

419 500

Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning

383 100

383 100

387 600

387 600

398 700

447 600

Stillinger med krav om mastergrad

411 800

411 800

422 000

422 000

462 100

491 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet for landsoverenskomst for høyskoler, landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner og deler av landsoverenskomst for virksomheter er det samme som resultatet i staten.

  • Generelt tillegg med virkning fra 1.mai
    Tilleggen starter på kr 6 500 på lønnstrinn 19 og øker til kr 8 800 på lønnstrinn 53. Deretter gis 1,98 % fra lønnstrinn 54 til lønnstrinn 101
  • Tillegg gitt i sentrale forhandlinger i staten med virkning fra 1.juli 2014 innarbeides for ansatte i Virke der dette er aktuelt
  • Avsetning til lokale forhandlinger i virksomhetene på 1,75 % med virkning fra 1.august i år. Forhandlingene skal være avsluttet innen 1.november.

Resultatet sendes til uravstemning blant medlemmene som følger bestemmelsene i disse overenskomstene. Mer informasjon gis i uravstemningsdokumentet som sendes direkte til dem.

Forhandlinger for landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten gjennomføres 25. juni etter at B-delsforhandlingene i Spekter Helse er avsluttet.

Dokumenter