Regjeringen er i gang med å bygge ned velferdsstaten - Fagforbundet

Regjeringen er i gang med å bygge ned velferdsstaten

Fagforbundet Oslo har begynt forberedelsen til kommunevalget i 2015, og i et arbeidsmøte for representantskapet innledet leder i Fagforbundet, Mette Nord om den politiske situasjonen i lys av den kommende valgkampen.

Det var med stor glede Fagforbundet Oslo ønsket Mette velkommen til hennes første innledning for Fagforbundet Oslos representantskap. Hun satte umiddelbart tonen med å advare mot endringene i velferdsstaten som regjeringa er i gang med å gjennomføre.

 

I likhet med salen i debatten etterpå la hun vekt på angrepene på arbeidsmiljøloven som nå er varslet. Hun understreket at vi må ha et balansert bilde, og ikke svartmale bildet, men forslagene om å svekke arbeidsmiljøloven viser hvordan regjeringen skritt for skritt vil brekke ned strukturer i velferdsstaten, de truer en sterk offentlig sektor, og trepartssamarbeidet som er en viktig basis for velferdsstaten slik vi kjenner den.

 

De rikeste får mer

Det er arbeidsgiverne som ønsker utvida mulighet for å ha midlertidige stillinger Unge, funksjonshemmede og innvandrere taper på dette. De gruppene arbeidsminister, Robert Eriksson sier forslaget er til for, de vil ikke ha det. Vi ser det i endringene i skattestrukturen, det er de rikeste som får mest. Selv OECD advarer nå mot økonomiske forskjeller, understreket Nord.

Mette utfordret fagforeningen på å formidle vår virkelighet ut til medlemmene: Folk ser ikke nødvendigvis de samme varselsignalene som oss, angrepene pakkes inn i god retorikk, men vi vet at underfinansiering av barnehagene gir dårligere kvalitet, vi vet at uten fast jobb får du ikke boliglån,

Samtidig skal vi være klar over at regjeringen kommer til å gjøre det samme som dere kjenner i Oslo, de gjør irreversible endringer og endringer som krever to valgperioder å rydde opp i. Vi ser jo at sykehjemmene i Oslo nå har anbudsperioder som strekker seg lenger enn en valgperiode.

 

Skarpere tone fra arbeidsgiverne

Mette Nord trakk også fram eksempler på at arbeidsgiverne er langt mer offensive. NHO avviste meklingsforslaget i frisøroppgjøret, Fagforbundet godtok oppgjøret som ga samme rammet som frontfagene Det med var streiken ett faktum, og blir det ingen løsning er salonger i Oslo omfattet av streiken fra den 20. juni.

Vi må jobbe bedre fagligpolitisk

Flere i debatten tok opp det fagligpolitiske samarbeidet og hvordan vi skal styrke det. Leder i Seksjon samferdsel og teknisk, Jan Edvard Monsrud, understreket at vi må tåle at vi ikke alltid er enig, men da skal vi gi dem korreksjoner. Vi skal være på lag og bygge allianser med de partiene som vil i samme retning som oss, sa han og understreket poenget ved å snu problemstillingen. Hvis vi ikke har kontakt med dem så gjør de mer vi ikke vil.

Han skrøt av bydel Østensjø, og det fagligpolitiske samarbeidet der som nå resulterte i innføring av et kvalitetsprogram for renholdet i bydelen, Insta 800 ,og de vil se på rekommunalisering av renholdere. - Men nå skal vi påvirke programmene, avslutte Monsrud. -Vi har nok eksempler på hvordan vi ikke vil ha det. Nå må vi si hvordan vi vil ha det. Så blir det hardt arbeid over lang tid fram 2015.

Privatiseringa vi har opplevd i Oslo er i ferd med å bli landsomfattende.

Nestleder Roger Dehlin understreket betydningen avv tettere politisk samarbeid mellom Oslo og sentralt rundt privatisering, både for å koordinere arbeidet i og med  landsdekkende kommersielle virksomheter, samt at vi ser privatisering som skjer et sted i landet, kommer opp igjen et annet sted.

Dehlin trakk også opp sammenhengen mellom kvalitet og privatisering, hva skjer med kvaliteten når de ansatte i ideell sektor  mister pensjonen sin. Vil dagense ansatte i  ideelle virksomheter jobbe der når virksomheten drives på kommersielle vilkår. I konkurranseutsatte barnehager.

ser vi at opptil halvparten allerede slutter i de konkurranseutsatte barnehagene , hva gjør det med kvaliteten.

Møtet ble avsluttet med en idedugnad for Fagforbundet Oslos valgarbeid fram mot 2015, og det kom mange gode innspill på både ny aktivitet og politikk, samtidig som kampen mot privatisering, for arbeidsmiljøloven og anstendige lønns- og arbeidsvilkår tegner seg som en hovedsak for våre medlemmer.