Vi vil ha faglig ansvar! - Fagforbundet

Vi vil ha faglig ansvar!

anitahjtj

Vi er glad for at SV, ved Marianne Borgen og Ivar Johansen, har levert inn et privatforslag til Oslo bystyre om innføring av en tillitsreform i hjemmetjenesten.

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo ønsker å ta tilbake tilliten og det faglige ansvaret i eldreomsorgen. Derfor er vi glad for at SV i Oslo, ved Marianne Borgen og Ivar Johansen, har levert inn et privatforslag til Oslo bystyre om innføring av en tillitsreform i hjemmetjenesten.

 

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo vil vekk fra en bestiller utfører modell med detaljerte vedtak som for eksempel bestemmer hvor mange minutter den eldre får til toalettbesøk. I stedet ønsker vi en hjemmetjeneste som fokuserer på kvaliteten på hjelpen fru Hansen skal ha til å stå opp om morgenen, til å stelle seg og til mat og medisiner.

 

Vi tror at den ansatte og fru Hansen sammen er de best kvalifiserte til å finne ut av hvordan dette skal foregå. Den ansatte vil bedømme situasjonen faglig og fru Hansen får et ord med i laget. I stedet for det stramme minuttyranniet definert av et bestillerkontor slik som i dag, vil fru Hansen få et fleksibelt besøk morgen, middag eller kveld, etter behov. Vi ønsker å flytte fokuset bort fra økonomi og over til kvalitet.

 

Verdig eldreomsorg

Vi vil ha en verdig eldreomsorg. Da må også de ansatte oppleve å bli behandlet med verdighet av arbeidsgiver. Dette gjelder lønns- og arbeidsforhold, men også faglig ansvar. Det er når vi som arbeidstakere får lov til å bruke våre faglige kunnskaper og får muligheten til å ha innflytelse på vårt arbeid at det blir moro å jobbe. Det er lite inspirerende å jobbe etter et skjema som forteller deg hva du skal utføre minutt for minutt. Vi ønsker oss en utvikling hvor det brukes penger på faglig utvikling og gode kommunale tjenester istedenfor kontroll. Det vil lønne seg!

 

Endring er mulig

Noen vil kanskje hevde at dagens system med bestiller– utførermodell ikke er mulig å endre, og at det er nødvendig med kontroll i en så stor by som Oslo. I København kommune har de endret dette. Det ble i 2013 innført et prøveprosjekt i hjemmetjenesten basert på tillit og faglighet. Fra 1. januar i år er denne reformen innført i hele Københavns kommune. Erfaringer så langt er at brukertilfredsheten går opp, og sykefraværet går ned. Med andre ord; bedre kvalitet både for de eldre og ansatte.

 

Økt faglighet er rekrutterende

Pleie og omsorgssektoren har et stort rekrutteringsbehov. Vi mener at faglig utvikling, faglig stolthet og faglig ansvar i hverdagen er avgjørende for denne rekrutteringen.

Skal vi klare å få ungdom til å velge omsorgsyrkene, må vi ha et spennende og utviklende arbeidsmiljø å tilby dem. Et arbeidsmiljø som forventer at den ansatte tar faglig ansvar og gir dem mulighet til å bruke faget sitt.

 

Vi vil ha hele faste stillinger. Få vil ønske seg til pleie og omsorgssektoren når en får tilbud om 20 % stilling på helg. Får vi flere hele stillinger, vil vi også løse noe av problemet mottakere av hjemmetjenester opplever: nemlig at de får besøk av alt for mange forskjellige mennesker i løpet av ei uke.

 

Tillit og ansvar

Mer tillit betyr ikke at vi ikke skal ha kontroll, men vi skal ha en annen type kontroll enn i dag. Vi tror at fagpersoner som får ansvar, også tar ansvar. Det er lederens oppgave å sikre at de ansatte gjør jobben sin. Hvis en ansatt ikke gjør jobben sin, må lederen ta fatt i denne personen og ikke hele personalgruppen.

 

Konsekvensen av dagens bestiller- utførermodellen er at man blir mistenkeliggjort. I eldreomsorgen er tilliten til den enkelte ansatte erstattet med et omfattende kontrollregime der alt skal loggføres og registreres for å hindre juks. Det er ikke motiverende å gå på jobb hver dag med en arbeidsgiver som konstant mistenker deg for at du ikke klarer, eller vil utføre jobben din!

 

Endring må til!

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo representer de ansatte i eldreomsorgen i Oslo. Det er de ansatte som hver dag opplever fortvilelsen med å jobben i et system som fratar dem muligheten til å gjøre en god jobb.

 

Vi vil ha en eldreomsorg der det satses på verdighet, faglig utvikling, tillit og medbestemmelse.

Det er ikke å gå tilbake, det er å bringe offentlig sektor til et nytt sted!