Uravstemning i tariffoppgjøret Oslo kommune - Fagforbundet

Uravstemning i tariffoppgjøret Oslo kommune

Uravstemningsheftet vil være ferdig trykket og sendes ut til medlemmene 6. juni, og skal være medlemmene i hende i posten uken etter, avhengig av hvor lang tid postgangen tar.

Fagforbundet Oslo viser til tariffrevisjonen 2014 for Oslo kommune, 27. mai 2014 framla mekleren forslag  i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget, og forslaget er nå utsendt medlemmene til uravstemning.

 

Fremdrift uravstemning

Medlemmenes frist for å levere sin stemmekonvolutt til fagforeningen er torsdag 19. juni. Stemmene vil deretter bli levert Fagforbundet Oslo, talt opp og det samlede resultat for Oslo levert Riksmeklingsmannen og offentliggjort den uken etter.

Fagforbundet Oslo vil komme tilbake med mer informasjon, hvis du ikke har mottatt uravstemningsdokumentet kan du laste det ned, se lenken til høyre..

 

Dokumenter