Brudd i forhandlingene med Samfo (Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon) - Fagforbundet

Brudd i forhandlingene med Samfo (Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon)

Bruddgrunnlaget er blant annet uenighet om den økonomiske profilen.

Etter dagens forhandlingsmøte mellom Samfo og Fagforbundet om revisjon av Overenskomsten for virksomheter i Boligsamvirket ble det konstatert at det ikke var mulig å komme til enighet. Oppgjøret går nå til mekling.

Fagforbundet forhandler for ca 350 medlemmer i boligbyggelag og borettslag.