Tariffoppgjøret i Oslo kommune er i havn - Fagforbundet

Tariffoppgjøret i Oslo kommune er i havn

Godt fornøyd med utfallet av oppgjøret! Oppgjøret har en sosial profil med minst kr 8000 til alle.

Pressemelding Tariffoppgjøret i Oslo kommune                         

Godt fornøyd med utfallet av oppgjøret!

Oppgjøret har en sosial profil med minst kr 8000 til alle.

- Fagforbundet Oslo er godt fornøyd og har ivaretatt sykelønnsbestemmelsene og planleggingstiden i barnehagene.

Vi har styrket flere ulempetillegg, og hovedandelen av potten har blitt fordelt sentralt og ikke lokalt. Nå skal vi forhandle om sentrale justeringer, hvor målet er å få løftet medlemsgrupper som har blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Dette et godt resultat, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

Dette betyr oppgjøret økonomisk for våre medlemmer
Det er gitt ett tillegg som gjelder fra 1. mai på minimum kr 8000 på lønnstabellen, fra og med lønnstrinn 32 gis ett tillegg på 1,9 %. 

For de lavest lønte betyr dette ett tillegg på ca 2,8%. I tillegg er det satt av 0,6 % til lokale forhandlinger, og 0,42 % til sentrale justeringer.

Viktige seire i hovedoppgjøret 2014

  • Lørdags- og søndagstillegg økt med10 kr i timen, til 75 kr for våre medlemsgrupper som tar belastningen med å jobbe mer enn 19 helger i året.
  • Hevet ulempetillegget for brannpersonale, ved 110-sentralen med kr 3000.
  • Forsterket avtaleverket i forhold til kompetanseheving.
  • Forsterket avtaleverket i for lærlinger.
  • Stillingskoden for barnehageassistent endres til barnehagemedarbeider.
  • Stillingskoden for førskolelærer endres til barnehagelærer.

- Oppgjøret er langt fra ferdig. Nå skal vi først forberede oss på sentrale justeringer og sikre at vi er godt forberedt til lokale forhandlinger.

Det anbefalte meklingsresultatet går nå ut til uravstemning blant Fagforbundets medlemmer, og vi vil komme med ytterligere informasjon.

 

 

Dokumenter