Fortsatt mekling i Oslo kommune (Oppdatert 27. mai. kl 06:00) - Fagforbundet

Fortsatt mekling i Oslo kommune (Oppdatert 27. mai. kl 06:00)

Meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune fortsetter 30 timer på overtid. Så lenge mekling pågår, møter alle medlemmer opp på arbeid som normalt.

Dersom partene ikke oppnår enighet vil det tidligst bli streik i Oslo kommune fra arbeidsdagens begynnelse etter et eventuelt brudd.

I en mekling er det kun meklingsmannen som uttaler seg om innholdet i meklingen.

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for 1639 medlemmer fordelt på 14 bydeler og 24 etater/kommunale foretak. Hovedhensikten med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver økonomisk samtidig som Fagforbundet Oslo har tatt ut grupper som representerer hovedkravene. De medlemmene som er tatt ut i første streikeuttak, har blitt varslet om dette av egen fagforening.

Blant kravene Fagforbundet Oslo har levert er:

  • Et generelt kronetillegg til alle ansatte, sentrale justeringer for enkeltgrupper.
  • Reallønnsøkning for dem med lavere og midlere inntekter.
  • Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger.
  • KAHs krav skal bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.
  • Betydelig heving av tillegg for særskilt/ubekvem arbeidstid.
  • Ledere sikres høyere lønn enn dem de er satt til å lede.
  • Likeverdige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår ved anbud/utskilling/ konkurranseutsetting/fristilling av oppgaver/tjenester fra forvaltningen.
  • Kompensasjon for real- og formalkompetanse.
  • At ansatte som arbeider mer enn hver tredje helg etter tjenesteplan får styrket sitt ekstra tillegg.
  • Pensjonsordningen skal tariffestes.

Du kan følge oppgjøret her på våre hjemmesider , på Tv2 tekst Tv side 760, på våre tariffsider på Facebook eller ringe Grønn Linje 800 33 410.