Pause i meklingen til kl 10:00 mandag 26. mai (oppdatert søndag 25. mai kl 23:55) - Fagforbundet

Pause i meklingen til kl 10:00 mandag 26. mai (oppdatert søndag 25. mai kl 23:55)

Meklingen mellom Oslo kommune og Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) som Fagforbundet Oslo er en del av tar pause til kl 10:00 mandag morgen, pga paralelle meklinger i KS og Staten. Alle møter på jobb som normalt mandag.

I en mekling er det kun meklingsmannen som uttaler seg om innholdet i meklingen. 

Så lenge mekling pågår, møter alle medlemmer opp på arbeid som normalt. Dersom partene ikke oppnår enighet vil det tidligst bli streik i Oslo kommune fra arbeidsdagens begynnelse tirsdag 27. mai.

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for 1639 medlemmer fordelt på 14 bydeler og 24 etater/kommunale foretak. Hovedhensikten med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver økonomisk samtidig som Fagforbundet Oslo har tatt ut grupper som representerer hovedkravene. De medlemmene som er tatt ut i første streikeuttak, har blitt varslet om dette av egen fagforening. 

 Blant kravene Fagforbundet Oslo har levert er:

  • Et generelt kronetillegg til alle ansatte, sentrale justeringer for enkeltgrupper.
  • Reallønnsøkning for dem med lavere og midlere inntekter.
  • Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger.
  • KAHs krav skal bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.
  • Betydelig heving av tillegg for særskilt/ubekvem arbeidstid.
  • Ledere sikres høyere lønn enn dem de er satt til å lede.
  • Likeverdige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår ved anbud/utskilling/ konkurranseutsetting/fristilling av oppgaver/tjenester fra forvaltningen.
  • Kompensasjon for real- og formalkompetanse.
  • At ansatte som arbeider mer enn hver tredje helg etter tjenesteplan får styrket sitt ekstra tillegg.
  • Pensjonsordningen skal tariffestes.

Du kan følge oppgjøret her på våre hjemmesider , på Tv2 tekst Tv side 760, på våre tariffsider på Facebook eller ringe Grønn Linje 800 33 410.