Godt oppgjør for teater, orkester og opera - Fagforbundet

Godt oppgjør for teater, orkester og opera

Det er framforhandlet et generelt tillegg på 14 200 kroner per årsverk i oppgjøret for Den Norske Opera & Ballett, teatrene i NTO-området og Operaen i Kristiansund.

Den 15. mai ble det ført avsluttende forhandlinger mellom Spekter og LO Stat (fase 3).

Partene ble enige om:

Den Norske Opera og Ballett
Det gis et generelt tillegg på 14 200 kroner per årsverk. Det er inngått egen protokoll med Den Norske Opera og Ballett om endringer i B–delen, vurdering av lønnsutvikling for ufaglærte grupper i Lønnstrukturutvalget, samt forhandlinger om problemstillinger tilknyttet søndag- og helgedagsarbeid gjennom eventuell regulering av særavtalen om arbeidstidsbestemmelser.

Teatrene tilsluttet NTO–området
Det gis et tillegg på 14 700 kroner per årsverk. Kostnaden ved lønnsrammeendringen inngår i beløpet. Resten gis som et generelt tillegg.

Operaen i Kristiansund
Det gis et tillegg på 14 700 kroner per årsverk. Kostnaden ved lønnsrammeendringen inngår i beløpet. Resten gis som et generelt tillegg.

Partene enige om å utrede en alternativ pensjonsordning som skal danne grunnlag for forhandlinger ved mellomoppgjøret i 2015 med full konfliktrett og uravstemning lik hovedoppgjør.

 Tariffplakat - skriv ut og heng opp på din arbeidsplass