Status for tariffoppgjørene - Fagforbundet

Status for tariffoppgjørene

bannertariff20143

Fagforbundet Oslos medlemmer er for tiden involvert i enrekke separate tariffoppgjør. Her finner duen statusoversikt for de fleste av dem pr 14.05.14

Du vil kunne finne mer om det enkelt oppgjør på egne sider hos Fagforbundet Sentralt. Mer Informason om tariffoppgjøret i Oslo kommune finner du på væåre tariffsider.

 

OMRÅDE

 

VIRKSOMHET

RESULTAT

Staten

 

Mekling – utløp   25.5 kl. 24.00

KS

 

Mekling – utløp   25.5 kl. 24.00

Oslo kommune

 

Mekling – utløp   25.5 kl. 24.00

 

 

 

Spekter

 

 

Område 1

Den Norske Opera   & Ballett

Ivaretas av forbundet   sentralt

Område 9

Sporveien Oslo AS

Bistand14.5

 

Ruter AS

Bistand 13.5

 

Fjellinjen AS

Protokoll for ny B   del inngått

 

Oslo Konserthus AS

Protokoll for ny B   del inngått

 

Sophies Minde Ortopedi   AS

Protokoll for ny B   del inngått

 

Unilabs Norge AS

Protokoll for ny B   del inngått

 

 

 

Spekter Helse

 

 

Område 4

Lovisenberg   Diakonale sykehus AS

A 2 forhandlinger   avtalt 27.5

Område 10

Oslo   Universitetssykehus HF

A 2 forhandlinger   avtalt 27.5

 

Sunnaas Sykehus HF

A 2 forhandlinger   avtalt 27.5

 

Sykehuspartner

A 2 forhandlinger   avtalt 27.5

 

 

 

Spekter

 

 

Nytt medlem

Nordlandia Sykehjem

Ikke avtalt B dels   forhandlinger enda

Nytt medlem

Nordlandia   Barnehager

Ikke avtalt B dels   forhandlinger enda

Nytt medlem

Nordlandia   Syke/pasienthotell

Ikke avtalt B dels   forhandlinger enda

 

 

 

NHO

 

 

Pleie og   omsorgsoverenskomsten

 

Forhandlinger 16 og   17 juni

Avtale 453

 

Forhandlinger 26 og   27 august

 

 

 

Virke – HUK område

 

Forhandlinger 11 og   12 juni – reservedag 13. juni

 

 

 

Samfo

 

Forhandlingsoppstart   27.5

 

 

 

KA

 

Forhandlinger 19.6

 

 

 

Dyrepleierne

 

Forhandlinger 16.6

 

 

 

PBL

 

Forhandlinger 16 og   17 juni

 

 

Oslo 14.5.2014