Barnehagesalget vedtatt - Fagforbundet

Barnehagesalget vedtatt

Byrådet har fattet beslutningen om hvilke kommunale barnehager som skal selges.

De 10 barnehagene er lik de 10 som ble sendt ut til høring, disse var:

Bydel Vestre Aker: Holmen, Midtstuen, Rønningen.

Bydel Søndre Nordstrand: Asperud, Hauketo, Vestskrenten.

Bydel Alna: Fagerholt, Lindebergstua, Smedbakken, Sørhellinga.

Fagforbundet Oslo beklager vedtaket byrådet har fattet, som er en konsekvens av at de borgerlige partiene i Oslo finner stadig nye tjenester de vil konkurranseutsette. Fagforbundet Oslo mener kommunen bør drifte sine egne barnehager, ikke selge dem. Kommersiell barnehagedrift dreier seg om å kutte på ansattes lønns- og arbeidsvilkår, og hente ut mest mulig profitt.

Byrådet fikk en mengde innspill, men har valgt å se bort fra dette, og det fantastiske engasjementet foreldre og ansatte har vist gjennom fakkeltog og protester.

For Fagforbundet Oslo er det nå viktig med en god oppfølging av medlemmene i de aktuelle barnehagene.

 

Vi vil også følge erfaringene med dette videre, for å motvirke at flere barnehager selges. Kampen mot privatisering fortsetter. Dette er en villet politikk fra flertallets som styrer Oslo, dessverre kommer kommunevalget i 2015 for sent for disse barnehagene.

 

Dokumenter

Lenker