Sykepleiere - gratulerer med dagen! - Fagforbundet

Sykepleiere - gratulerer med dagen!

Sykepleierne har høy kompetanse og gjør en svært viktig jobb. Fagforbundet er stolte av jobben dere gjør. Vi gratulerer alle sykepleiere med den internasjonale sykepleierdagen 12. mai.

Sykepleiere er en viktig yrkesgruppe, som sammen med mange av forbundets øvrige yrkesgrupper, bidrar til at Norge har et av verdens beste helsevesen.

Fagforbundet er opptatt av at helsevesenet skal fungere optimalt. Det får vi til når ulike yrkesutøvere med forskjellig kompetanse arbeider i fellesskap rundt pasienter og brukere. God samhandling er nettopp en forutsetning for god kvalitet. Skal vi greie å møte fremtidens behov for helsefaglige yrkesutøvere er vi nødt til å fremelske det flerfaglige ved at ulike yrkesprofesjoner arbeider sammen.

Fagforbundet organiserer og gir et godt tilbud til ulike yrkesgrupper på samme arbeidsplass, deriblant sykepleiere. Mange velger fellesskapet i Fagforbundet nettopp fordi yrkesgrupper står sammen og har mange felles mål – slik som i arbeidslivet for øvrig.

Vi som står i yrket er stolte av den jobben vi gjør – og vi ønsker å være gode rollemodeller for andre som kunne tenke seg å gå samme yrkesvei. Det kommer til å mangle nærmere 30.000 sykepleier de neste 20 årene. Vi trenger med andre ord mange dyktige sykepleiere framover.
Sammen er vi sterke! Gratulerer med dagen!