Mekling i tariffoppgjøret i Oslo kommune - Fagforbundet

Mekling i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Det ble brudd mellom partene 30. april. Oppgjøret er nå til mekling hos Riksmeklingsmannen. Frist for mekling er søndag 25. mai kl 24.00. Det er kun Meklingsmannen som kan uttale seg om innholdet i meklingen.

 

De viktigste kravene til KAH som Fagforbundet Oslo er en del av, er:

 • Et

  Rett til heltid Faste hele stillinger er en nøkkel for god kvalitet på tjenesten, og for å løse denne utfordringen spesielt i pleie- og omsorgssektoren foreslår Fagforbundet Oslo at ansatte som arbeider mer enn hver tredje helg etter tjenesteplan får styrket sitt ekstra tillegg. Ordningen har vært en suksess og bidrar til å få løst noe av problematikken knyttet til retten til heltid i yrker som går i turnus. En likelønnsprofil på oppgjøret er også viktig for Fagforbundet Oslo

  Blant KAHs andre krav er:

  • Et generelt kronetillegg til alle ansatte, sentrale justeringer for enkeltgrupper.
  • Reallønnsøkning for dem med lavere og midlere inntekter.
  • Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger.
  • KAHs krav skal bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn
  • Betydelig heving av tillegg for særskilt/ubekvem arbeidstid.
  • Ledere sikres høyere lønn enn dem de er satt til å lede.
  • Likeverdige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår ved anbud/utskilling/ konkurranseutsetting/fristilling av oppgaver/tjenester fra forvaltningen
  • Kompensasjon for real- og formalkompetanse.
  • Pensjonsordningen skal tariffestes.

  Alle krav og tilbud i tariffoppgjøret Oslo kommune legges ut på en samleside

  Du kan følge oppgjøret og meklingen  i Oslo kommune videre på