8.900 deltok i 1. mai-toget i Oslo - Fagforbundet

8.900 deltok i 1. mai-toget i Oslo

Fagforbundet Oslo takker alle medlemmer og tillitsvalgte som deltok i vår seksjon i toget, her kan du se et knippe bilder fra torget

8.900 personer gikk 1. mai-toget i Oslo. Det er 1.200 fler enn i fjor og det høyeste deltakerantallet siden 1990. I tillegg sto det mange langs togruta og så på.