02180 ut på anbud? - Fagforbundet

02180 ut på anbud?

Onsdag vedtar Oslo bystyre at sentralbordet skal ut på anbud, uten å stille krav til norskkunnskaper eller kjennskap til Oslo kommune. Det er ikke første gang byrådet ønsker å konkurranseutsette sentralbordtjenestene, men denne gangen ser det ut til å få flertall. Arbeiderpartiets Rina Mariann Hansen reagerer.

Må de som tar telefonen på Oslo kommunes sentralbord kunne norsk?

Rina Mariann Hansen i Arbeiderpartiet er kritisk til at 02180 nå skal ut på anbud. Til NrK Østlandssendingen sier hun:

– Først og fremst aner vi ikke konsekvensene av et sånt vedtak. Her oppfatter jeg det som at Høyre og de andre borgerlige partiene kjører et rent ideologisk eksperiment, der de vil sette det ut på anbud koste hva det koste vil, sier Hansen.

Hun synes det burde være et krav at de som tar telefonen for Oslo kommune snakker godt nok norsk

Byrådet ønsker ikke internbud og venter med markedsanalyse

På spørsmål fra Arbeiderpartiets Rita Mariann Hansen opplyser byrådsavdelingen for finans i Oslo kommune at det kan være aktuelt å foreta en markedsanalyse før konkurranseutsettingsprosessen igangsettes. Den forrige er bare tre år gammel og viste at konkurranseutsetting ikke var lønnsomt var fra 2010. Da ble forslaget om konkurranseutsetting skrinlagt . En ny analyse vil eventuelt nå komme etter at bystyret har gjort et prinsippvedtak om konkurranseutsetting av 02180.

Bytrådet overser igjen også hovedregelen om at det skal fremsettes internt bud. Det er byrådets vurdering at internbud ikke er aktuelt i forbindelse med eventuelt konkurranseutsetting av kontaktsenteret 02 180.

 

De borgerlige stemte mot at det skulle bli billigere å ringe kommunen

Å ringe Oslo kommune kan være kostbart, skriver Ditt Oslo. I 2004 lanserte kommunen sentralbordtjenesten 02 180, under slagordet «Én by, ett telefonnummer». Men en mobilsamtale til et femsifret nummer koster langt mer enn en oppringning til et vanlig åttesifret nummer.

Derfor har Arbeiderpartiet og SV foreslått å innføre et åttesifret sentralbordnummer i tillegg til 02 180.

Begrunnelsen er blant annet at de som har de lengste og mest kompliserte samtalene med kommunen, ofte er de som har dårligst råd. Forslaget ble imidlertid nedstemt i bystyrets finanskomité forrige uke.