LO-leder refser Arbeidstilsynet - Fagforbundet

LO-leder refser Arbeidstilsynet

LO-leder Gerd Kristiansen reagerer sterkt på Arbeidstilsynets godkjennelse av langturnuser på sykehjem. – Når Arbeids­tilsynet vet at Fagforbundet har sagt nei, burde det ringe en bjelle, sier hun til Dagens Næringsliv.

Kristiansen tar opp turnusstriden ved Ladegården sykehjem i Bergen hvor Fagforbundet avslo en søknad om å la ansatte gå i turnus med 13 timers arbeidsdager i helgene. Hun mener tilfellene der Fagforbundet har sagt nei til godkjennelse, har handlet om ekstreme ordninger.

– Når vi har sagt nei, er det til ordninger vi har ment ikke er forsvarlige. Dette er bundet opp i forskning og vi har følt oss på trygg grunn når vi har sagt nei. Arbeidstilsynet sitter med akkurat den samme forskningen som vi gjør. De vet jo at årvåkenheten er ikke den samme etter 13 som etter syv timer, sier Kristiansen til Dagens Næringsliv.

Nå vil LO-lederen ha en diskusjon med Arbeidstilsynet om praksis.

Les hele saken «Tar oppgjør med Arbeidstilsynet» i Dagens Næringsliv

Bakgrunn:

Helsefarlige langvakter

Turnus å leve med hele livet

Mette Nord ut mot Rober Eriksson 

Øker presset på arbeidsmiljøloven