Brudd i tariffoppgjøret i Oslo kommune - Fagforbundet

Brudd i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Onsdag 30. april brøt KAH (Kommuneansattes Hovedsammenslutning) som Fagforbundet Oslo er en del av, tarifforhandlingene med Oslo kommune. Både økonomisk og på andre krav i fellesbestemmelsene er avstanden for stor, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. – Vi ønsker en sosial profil på oppgjøret, og kommunens krav/tilbud er ikke noe vi kan anbefale for våre medlemmer. Oppgjøret går nå til mekling. Forventet mekling er i uke 21.

Rett til heltid
Faste hele stillinger er en nøkkel for god kvalitet på tjenesten, og for å løse denne utfordringen spesielt i pleie- og omsorgssektoren foreslår Fagforbundet Oslo at ansatte som arbeider mer enn hver tredje helg etter tjenesteplan får styrket sitt ekstra tillegg. Ordningen har vært en suksess og bidrar til å få løst noe av problematikken knyttet til retten til heltid i yrker som går i turnus. En likelønnsprofil på oppgjøret er også viktig for Fagforbundet Oslo

Blant KAHs andre krav er:

  • Et generelt kronetillegg til alle ansatte, sentrale justeringer for enkeltgrupper.
  • Reallønnsøkning for dem med lavere og midlere inntekter.
  • Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger.
  • KAHs krav skal bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn
  • Betydelig heving av tillegg for særskilt/ubekvem arbeidstid.
  • Ledere sikres høyere lønn enn dem de er satt til å lede.
  • Likeverdige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår ved anbud/utskilling/ konkurranseutsetting/fristilling av oppgaver/tjenester fra forvaltningen
  • Kompensasjon for real- og formalkompetanse.
  • Pensjonsordningen skal tariffestes.

Alle krav og tilbud i tariffoppgjøret Oslo kommune legges ut på en samleside

Du kan følge oppgjøret og meklingen  i Oslo kommune videre på