Nyheter fra faggruppe økonomi - Fagforbundet

Nyheter fra faggruppe økonomi

I denne månedens nyhetsbrev fra Fagforbundets faggruppe for økonomi kan du lese mer om bl. a tariffoppgjøret, differensiert arbeidsgiveravgift og konkurranseutsetting.

Regjeringen foreslår at flere kommuner får differensiert arbeidsgiveravgift

Kvinnherad er blant de nye foreslåtte kommunene for ordning med differensiert arbeidsgiveravgift. Les mer

 

To nye notater fra TBU: Den økonomiske situasjonen og demografikostnader

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen til det første møtet, som ble avholdt 4. mars. Les mer

 

Det første konsultasjonsmøtet i 2014 mellom regjeringen og KS

Det første konsultasjonsmøtet i 2014 mellom regjeringen og KS ble avholdt 4. mars. Hovedtema var rammene for kommuneopplegget i kommende års statsbudsjett. Les mer

 

KOSTRA-tall for 2013 er publisert

Foreløpige KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den finansielle stillingen for sektoren er stabilt god. Les mer

 

Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Retningslinjene i rundskriv H-3/14 erstatter rundskriv H-2140 fra 2003. Les mer

 

Finansiering av ikke kommunale barnehager

Telemarksforskning har utarbeidet en rapport om finansiering av ikke kommunale barnehager.
Les mer

 

Mer konkurranseutsetting i vente

I den blåblå regjeringas politiske plattform heter det at ”produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.” Asbjørn Wahl, daglig leder i For Velferdsstaten, peker på at dette er rene ord for pengene. Les mer