Finseseminar i påskesol - Fagforbundet

Finseseminar i påskesol

finse2

Ungdommen og seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Hordaland og Oslo har i flere år samarbeidet om et felles seminar for studenter fra Bergen og Oslo. Seminaret har en god miks av politikk, lønns- og arbeidsvilkår og aktuelle saker for deltagerne.

Politikk, fag og offentlig sektor.

Valgforsker Frank Aarebrot holdt foredrag på seminarets første dag. Han er en kunnskapsrikmann som kunne snakket i flere dager om disse temaene, men han hadde et tog tilbake til Bergen han måtte rekke.

Han snakket om at vi må satse mer på offentlig sektor, fordi  det er flere kvinner i arbeid i dag enn det var for 50 år siden. Offentlig sektor er en forutsetning for høy yrkesdeltagelse. For 50 år siden var det slik at kvinnen hadde fulltidsjobb med å være husmor. Ble konen syk og ble innlagt på sykehus, da ble satt inn en husmorvikar som ble betalt for 12 timer per dag for å hjelpe mannen i huset. I våre dager får de som trenger det, kun en halvtime hjemmehjelp for dagen.

Tok oppgjør med sentralisering og manglende faglighet

Aarebrot snakket også mye om faglighet og egenkompetanse. I offentlig sektor blir ofte konsulenter innleid for å fortelle hva som må gjøres, hvorfor det må gjøres og hvordan det skal gjøres for at kostnadene for kommunen skal bli lavere. Og disse konsulentene har aldri jobbet i disse yrkene som blir omorganisert.

Vaktmesterordningen i Bergen kommune var også ett eksempel. Bergen opprettet vaktmestersentraler slik at det ikke lenger skulle være en vaktmester knyttet til hver arbeidsplass. Noe som gjorde at f.eks skolebygninger har forfalt. Fordi det plutselig var konsulenter som skulle oppdage sprekken i veggen og ikke en lokal fagmann. Det tar 4 ganger så lang tid å oppdage og det gir 4 ganger mer forfall før det blir gjort noe med, var Aarebrots  konklusjon Faglig identitet er viktig!

Partiene på venstresida trenger fagbevegelsens forslag

Når det kom til det politiske arbeidet, hadde Aarebrot en klar oppfordring til fagbevegelsen. Fagforbundet og LO må tidligere på banen når der kommer til valgkamp. Vi har mange med faglig kompetanse som må brukes oftere når partiprogram skal lages. Vi må begynne minst 1 1/2 år før valg slik at vi får større påvirkningskraft. Fagbevegelsen bør komme med leserinnlegg, idéer og løsninger som politikerne kan "stjele" med seg inn i sine partiprogram. Aarebrot mener det er for sent å komme med en stor annonse to uker for valget, da er allerede partiprogrammene skrevet og for sent å komme med gode forslag.

Før middag hadde studentene litt fritid, og mange av de valgte å ta seg en skitur over vannet i nydelig påskesol. Hordalandsgjengen ankom også Finse ett par timer før Oslogjengen, så de fikk virkelig nyte påskesol i solveggen. Kvelden var fylt med sosialt samvær, god mat og stjerneklar himmel.

Studenter bør organisere seg

Dag 2 av seminaret ble startet av nestleder i Fagforbundet Ungdom, Rune E. Breisnes. Han snakket om LO sin rolle innenfor kunnskap og studentarbeidet i Fagforbundet. Blant annet viste han en oversikt over studenter i arbeid, for eksempel er studenter den gruppen som endrer arbeidsplass hyppigst, det er ofte de som har flere jobber samtidig. Studenter anser terskelen for å organisere seg på arbeidsplassen som høy. De er redd de ikke skal få jobbe mer dersom de organisere seg, og de har meget høy terskel for å ta opp ting som ikke er som de skal på arbeidsplassen.

Rune fortalte om hva Fagforbundet Ungdom har jobbet med den siste tiden når det gjelder studenter, blant annet 11 måneders studiefinansiering, boligpolitikk og rød sofa prosjektet. Rune håper at alle fylkene får ett studentforum opp og går, slik at studentene kan samles jevnlig og snakke om ting som opptar dem som kan tas videre til Fagforbundet.

Etter en pause fikk studentene komme med forslag til hvilke tema de ønsket seg til seminaret neste år og hva de ønsket at Fagforbundet skal jobbe med innenfor studentarbeid i nærmeste fremtid. Det kom inn mange gode tips på hvordan vi kan få engasjert flere studenter og hvilke tema som kan være aktuell til Finseseminaret. Disse forslagene tar ungdomstillitsvalgte i Fagforbundet Hordaland og Oslo med seg tilbake til fylkene sine, slik at forslagene kan jobbes videre med.

Vi takker for to flotter dager på Finse og håper vi sees igjen til neste år.