Representantskap med årsmøtesaker - Fagforbundet

Representantskap med årsmøtesaker

Torsdag 20. mars var rundt 120 tillitsvalgte samla i Oslo for Fagforbundet Oslos årsmøte. Ett av Oslos fremste og lengstlevende rockeband Bjølsen Valsemølle åpnet møtet og slo an stemninga med sanger om arbeiderhistorie og livet på Østkanten i Oslo

Vi har politiske utfordringer står i kø, hele og faste stillinger, samhandlingsreformen, sosial dumping og konkurranseutsetting. Samtidig skal vi bygge opp det yrkesfaglige arbeidet og den yrkesfaglige kompetanseutviklingen i en ny fagforeningsstruktur, og forberede kommunevalgkampen i 2015. Vårt internasjonale arbeid fortsetter, og Lasse Kristiansen, ansvarlig for innsamlingen til Fagforbundets barneby, trakk spesielt fram at dette arbeidet fortsetter.

Det ble vedtatt en enstemmig uttalelse på barnehagepolitikken

Seksjoner og opplæringsansvarlig gikk gjennom årets kurstilbud og det yrkesfaglige arbeidet. Sist men ikke minst skal ungdom og pensjonistutvalg legge fram sine planer.