Vant Ipad i vervekonkurransen - Fagforbundet

Vant Ipad i vervekonkurransen

vervepremie

Randi Hunnestad fra Fagforbundet ForSe, Forvaltning og Service, Oslo vervet 12 medlemmer i desember 2013. For den fremragende verveinnsatsen vant hun en Ipad i gave fra Fagforbundet

Randi jobber til daglig i Sykehuspartnerom som leverer ikke-medisinske støttetjenester til sykehus. Mange av de vervede er hennes arbeidskollegaer. Randi sier at hun har fått tilbakemelding om at de har meldt seg inn i riktig forbund. De opplever at de får  god informasjon og oppfølging fra tillitsvalgte, noe som gledet fylkets representant Ann-Cathrin Zalachas fra Fagforbundet Oslo 

 

Hun overrakte Ipaden på en lunsj Fagforbundet ForSe, Forvaltning og Service, Oslo arrangerte på arbeidsplassen til Randi . Zalachas takket på vegne av forbundet for innsatsen og engasjementet til Randi .

 

.