Konkurranseutsettingen av barnehager i Oslo er et mislykket prestisjeprosjekt. - Fagforbundet

Konkurranseutsettingen av barnehager i Oslo er et mislykket prestisjeprosjekt.

Fagforbundet Oslo reagerer på byrådets hemmelighold i dagens kunngjøring av hvilke barnehager som konkurranseutsettes. Hvorfor vil ikke byrådet gå ut med hvor mange selskaper som er aktuelle i de barnehagene som nå blir konkurranseutsatt, og hvorfor holder de barnehagene som ikke fikk bud på pinebenken i minst en måned til i forhold til salg?

Fagforbundet Oslo mener prosessen nå nærmer seg uforsvarlig overfor de ansatte på Smedbakken, Asperud og Rønningen barnehager etter at ingen selskaper ga et tilbud på disse barnehagene. Fagforbundet mener disse barnehagene ikke bør være  en del av neste runde hvor Byrådet skal prøve å selge ti barnehager. Byrådets behandling av barnehagene går kraftig ut over arbeidsmiljøet, og Fagforbundet vil vurdere om Oslo kommune bryter arbeidsmiljøloven i sin behandling av disse arbeidsstedene.

 

Vi stiller også spørsmål ved om dette er en reell konkurranseutsetting. Er det mer enn ett selskap involvert i anbudene i de tre barnehagene som fortsatt konkurranseutsettes? Det vil ikke byrådet fortelle noe om. I prosessen hvor de konkurranseutsatte et ideelt sykehjem nylig, la Byrådet ned det kommunale foretaket som var i anbudsrunden og avlyste anbudet når det ikke var nok interessenter. Nå forteller ikke byrådet hvem eller hvor mange som er interessert i  å overta de tre barnehagene som blir konkurranseutsatt.

 

Byrådet har brukt femten måneder siden vedtak og mye ressurser på denne konkurranseutsettingen. De har hatt aktiv dialog med private selskaper, og ender opp i en situasjon hvor de får bud på under halvparten av barnehagene, og vi vet ikke om det er reell konkurranse om de tre barnehagene. Dette nærmer seg en farse, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Anna Elisabeth Uran, og kan ikke være en fornuftig bruk av fellesskapets ressurser.

Lenker