Privatiserer de dyreste barnehagene i Oslo - Fagforbundet

Privatiserer de dyreste barnehagene i Oslo

I en TV2-reportasje protesterer nå foreldre, som ikke forstår hvordan de private skal drive billigere uten at det går ut over kvaliteten.

I Oslo skal ti barnehager selges og ytterligere sju konkurranseutsettes.

Se hele TV2-saken 

Fagforbundet har fulgt prossessen nøye siden vedtaket ble gjort. Grunnlaget for bystyrets vedtak ligger i en konsulentrapport fra PriceWaterhouse Coopers (PwC) som konkluderte med at det mest lønnsomme Oslo kunne gjøre var å konkurranseutsette halvparten av kommunens barnehager. Firmaet var ikke bedt om å se på mulighetene for å forbedre kvaliteten i de kommunale barnehagene.

Fagforbundet Oslo engasjerte, sammen med Utdanningsforbundet Oslo og LO Oslo, De Facto for å gjennomgå PwCs rapport. I sin gjennomgang høsten 2013 pekte De Facto på at privatiseringen kan bli langt dyrere for Oslo kommene enn PwC har antatt, og at Oslos samlede kostnader til barnehager vil bli høyere enn i dag. Hovedårsakene er at Oslo kommune vil bli sittende igjen med store pensjonsutgifter, og at ansienniteten i de kommunale barnehagene vil presses opp.

Se hele rapporten hos De Facto.

– I realiteten dreier dette seg om å kutte i ansattes lønns- og pensjonsvilkår. Pensjonsavtalene er bedre i Oslo kommune enn i de private barnehagene, og slik kan private barnehager driftes med overskudd på tross av lavere tilskudd, sa nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, til Fagbladet i desember i fjor.

De Facto konkluderte med at Oslo kommune vil tape 1,3 milliarder på å konkurranseutsette halvparten av barnehagene.

Går ut over kvaliteten

– Til sammen danner dette et bilde hvor konkurranseutsettingen både vil gå utover kvaliteten i barnehagene og de ansattes lønns- og pensjonsvilkår, og i tillegg koste kommunen store summer. Oslo kommune bør derfor drifte sine egne barnehager, sier Roger Dehlin.

– I tillegg tar PwC utgangspunkt i at private barnehager i gjennomsnitt har lavere bemanning enn de kommunale. Bystyrets vedtak sier eksplisitt at kommunens bemanningsnorm ikke skal legges til grunn ved salg og konkurranseutsetting. Rapportens og Byrådets behandling av kvalitet i barnehagen er skremmende. Dersom slike konsulentrapporter får definere barnehagepolitikken, vil vi ende opp i en situasjon der barnehage kun blir sett på som en utgiftspost som må kuttes mest mulig. Vi er imot en slik utvikling, sa Dehlin.