Ungdomsutvalget igang med handlingsplanen - Fagforbundet

Ungdomsutvalget igang med handlingsplanen

Ungdomsutvalget
Lars Halvorsen, Tom Lindboe, Viktoria Juhasz, Kathrin Nesgård, Stine Bugge, Berit Høiby Tevik og leder Liz Yvonne Aslaksen. Lars Thomassen, Kathrine Asbjørnsen og Maria Helgadottìr hadde forfall til møtet

Fagforbundet Oslo, Ungdom avholdt sitt første utvalgsmøte for året, og planlegging av årerts aktivitet sto på dagsorden.

Handlingsplanen skal endelig vedtas av fylkesårsmøtet i mars, men det er ungdommen selv som legger opp planene for året, og leder Liz Yvonne Aslaksen kunne fortelle at møteplanen for vinter og vår allerede er satt. - Handlingsplanen er grundig gjennomgått og diskutert i utvalget, sier leder, Liz Yvonne Aslaksen, og vi gleder oss til å ta fatt på årets opgaver.

Synlig - nær - stolt

Det vil både bli samlinger for ungdomstillitsvalgte, skoleringer og skolebesøk, men ungdomsutvalget har et ønske om å være der medlemmene er, og ser for seg at 2014 blir et år "i felten", sammen med de lokale ungdomstillitsvalgte.