Fagforbundet Teknisk Fagforening er etablert - Fagforbundet

Fagforbundet Teknisk Fagforening er etablert

 • Historie
  Historie De gamle fagforeningene tok med fanene på årsmøtet. Gravferdsetatens Fagforening ble stiftet i 1918, mens Friområdenes Fagforening (senere Bymiljøetatens Fagforening) ble etablert i 1917. (Foto: Rune Sem)
 • Grorud Arbeiderkor
  Grorud Arbeiderkor (Foto: Rune Sem)

23. januar 2014 vil stå som en historisk dato i Fagforbundet. Da gikk nemlig seks tradisjonsrike fagforeninger sammen i en ny stor fagforening. Navnet på den nye fagforeningen er Fagforbundet Teknisk Fagforening, Oslo.

Med nesten 100 frammøtte på plass i Oslo Kongressenter tok den historiske begivenheten til. Den nyetablerte fagforeninga har som mål å være den ledende fagforeninga i teknisk sektor innen Fagforbundets organisasjonsområde. Fagforeninga har over 2 000 medlemmer, og har ambisjoner om å vokse ytterligere.

Det første årsmøtet bar preg av en viss høytidlighet. Grorud Arbeiderkor satte stemningen med tradisjonelle arbeidersanger. At historien er viktig ble understreket gjennom at hver av de gamle fagforeningene ble presentert. Det ble vedtatt en egen stiftelseserklæring som ble lest opp for forsamlingen. I tillegg ble det vedtatt hva fagforeningen skulle hete, en egen handlingsplan, budsjett, en komite for anskaffelse av ny fagforeningsfane og valg av historiens første styre for Fagforbundet Teknisk Fagforening.

Det første fagforeningsstyret
Terje Strømsnes ble valgt som den første lederen av den nye fagforeninga. Han er tidligere leder av Bymiljøetatens Fagforening, og sitter i fylkesstyret til Fagforbundet Oslo. Som 1. nestleder ble Håvard Engebretsen som kom fra Vann- og avløpsetatens fagforening valgt, og som 2. nestleder ble Jan-Olav Helmo fra Renovasjonsetatens fagforening valgt.

Her er hele styret som ble valgt på årsmøtet:

Leder Terje Strømsnes
1. nestleder Håvard Engebretsen
2. nestleder Jan-Olav Helmo
Kasserer Faizah Begum
Sekretær/ Fane 2-ansvarlig Thomas Eliassen
Opplæringsansvarlig Rune Sem
Ungdomstillitsvalgt Katarina Ugrin
Personlig vara Ragnhild Grøndahl
Pensjonisttillitsvalgt Knut-Helge Strømsnes
Personlig vara Nils Borgar Roverudseter
Seksjonsleder kontor og administrasjon Hanne Knudsen
Personlig vara Siri Therese Flamme Larsen
Seksjonsleder samferdsel og teknisk Lars Ole Beichmann
Personlig vara Ali Mohamed Abdulleh
Styremedlemmer Lars-Petter Einarsen
  Morten Bølstad
  Anne Sandborg
  Pascal Olav Tsakem Aasnes
  Glenn Larsen
  Tore Håkon Ihlen

 

Historiske røtter – blikk mot framtida
Det var seks tradisjonstunge fagforeninger som i går ble til en ny fagforening. De seks fagforeningene som gikk sammen var:

 • Avd. 006 Veivesenets Arbeiderforening, stiftet 01.09.1900
 • Avd. 014 Oslo Kommunale Vognmannsforening, stiftet 01.02.1925
 • Avd. 016 Gravferdsetatens Fagforening, stiftet 01.01.1920
 • Avd. 020 Vann- og avløpsetatens Fagforening, stiftet 22.10.1918
 • Avd. 022 Bymiljøetatens Fagforening, stiftet 01.04.1917
 • Avd. 041 Renovasjonsetatens Fagforening, stiftet 30.06.1895

Stiftelseserklæringa slår fast at den lange historikken skal ivaretas, men det er likevel en organisering for framtida som finner sted. – Vi skal være en framtidsretta organisasjon som kontinuerlig utvikler oss til beste for medlemmene, heter det i stiftelseserklæringa.

I handlingsplanen som årsmøtet vedtok kommer det fram at dette blant annet innebærer å styrke det faglige fokuset, kamp mot privatisering, konkurranseutsetting og sosial dumping, og minst 50 flere medlemmer i løpet av 2014.

Oslo Havnevesens Personalforening og Miljøtransports Fagforening var opprinnelig foreslått å inngå i den nye fagforeninga, men vedtok begge på sine årsmøter å fortsette som egne fagforeninger.

Grorud Arbeiderkor stod for tradisjonsrike arbeidersanger på årsmøtet.

Grorud Arbeiderkor stod for tradisjonsrike arbeidersanger på årsmøtet. (Foto: Rune Sem)

 

 

Fagforeningsfanene bærer vitne om at de tekniske fagforeningene har en lang historie

Fagforeningsfanene bærer vitne om at de tekniske fagforeningene har en lang historie (Foto: Rune Sem)