Endelig tariffavtale med Uloba - Fagforbundet

Endelig tariffavtale med Uloba

Deal!
Vibeke Melstrøm signerer tariffavtalen med Uloba sammen med Fagforbundets leder Mette Nord.

Det ble en ekstra julegave for de ansatte og de personlige assistentene i Uloba i år. Etter flere års arbeid undertegnet partene for første gang en tariffavtale for virksomheten.

Uloba er en ideell organisasjon som jobber for likestilling av funksjonshemmede. Vi leverer også Borgerstyrt Personlig Assistanse til våre medlemmer og eiere (som er de som trenger assistanse) som alternativ til hjemmehjelp og institusjonalisering. Organisasjonen har rundt 1000 medlemmer og 6000 assistenter som er ansatt i Uloba.

Fram i lyset

-- Det er veldig hyggelig at vi endelig har fått til en tariffavtale. Jeg håper og tror det bidrar til å få yrket personlig assistent i rett kategori. Det å være personlig assistent er et serviceyrke, ikke et omsorgsyrke. Det er det viktig for oss å få fram, men det er ikke alltid så enkelt, sa daglig leder i Uloba, Vibeke Marøy Melstrøm da hun møtte Fagforbundets leder Mette Nord for å underskrive tariffavtalen.

Skaper økt trygghet

Melstrøm sa også at det er viktig for Uloba å ha ryddige forhold fordi det skaper større trygghet for den enkelte. Det gjelder både for arbeidslederen, altså den som trenger assistanse og den personlige assistenten. En tariffavtale vil kunne rydde uklarheter av veien og dermed legge til rette for et enda bedre samarbeid.

Mette Nord fra Fagforbundet var også veldig godt fornøyd med at et svært langvarig arbeid endelig var i havn.

-- Første gang vi snakket om dette var i 2003, siden har dette vært opp med ujevne mellomrom helt fram til vi satte oss ved forhandlingsbordet for omtrent et år siden. I dag skriver vi under, og med det begynner neste fase. Vi må få etablert en lokal fagforening og satt avtalen ut i livet. Det kan bli den største jobben, men sammen vet jeg vi klarer det, sa Mette Nord.

Gir økt integrering

Hun pekte også på avtalen om integrerende arbeidsliv.

-- Et viktig mål i IA-avtalen er å jobbe for at folk står lengre i jobb. Jeg tror denne tariffavtalen kan bidra til at vi nærmer oss det målet. Det gir den enkelte mulighet til å delta aktivt i samfunnet. Funksjonshemmede blir av og til sett på og omtalt som stakkarslige og sjuke. Sånn er det jo ikke, dere er en del av mangfoldet i samfunnet vårt. Med litt tilrettelegging kan dere delta på lik linje som oss andre. Derfor er ordningen med personlige assistenter veldig viktig, sa Mette Nord.

Vibeke Marøy Melstrøm fra Uloba sa seg enig.

-- Dette har mange av oss som jobber i Uloba personlig erfaring med. I administrasjonen er vi ca. 100 stk. av dem har 64 prosent funksjonsnedsettelse. Uten personlig assistanse kunne vi ikke gjort jobben vår, vi vet at dette fungerer. Nå håper vi tariffavtalen med Fagforbundet vil gjør yrket mer kjent og attraktivt, sa Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba.

 

Dokumenter